Lähtökohta

Porvoossa toteutettiin Senaatti Kiinteistöjen toimesta ensimmäinen tilahanke, jossa kahden valtion viraston – Veron ja Maanmittauslaitoksen – työ- ja asiakaspalvelutilat yhdistettiin. Projekti alkoi hankesuunnittelulla Senaatin, Veron ja Maanmittauslaitoksen työntekijöistä muodostuvan projektitiimin sekä muiden suunnittelijoiden kanssa syksyllä 2018. Työskentely tiloissa alkoi loppukesästä 2020.

Mitä tehtiin?

Projektin aluksi keräsimme tietoa ja ajatuksia molempien virastojen henkilökunnalta, mitä virastojen yhdistäminen tarkoittaisi ja miten samoihin tiloihin muuttaminen saataisiin toimimaan. 

Osallistavissa työpajoissa luotiin raamit yhteisten tilojen suunnittelulle. Kartoitimme molempien toimijoiden tarpeet erilaisille tiloille sekä niiden linkittymiselle. Oli tärkeää kuulla myös käyttäjien ajatuksia tilojen tyylistä ja tunnelmasta. Ilmeen toivottiin olevan neutraali, jotta molempien virastojen työntekijät kokisivat sen omakseen. Suuri tilallinen ja toiminnallinen muutos herätti käyttäjissä luonnollisesti myös epäilyksiä ja huolia, jotka pyrittiin suunnitteluvaiheessa ratkaisemaan. 

Tilasuunnittelulla on pyritty luomaan harmoninen tunnelma niin työskentelyyn kuin taukotiloissa rentoutumiseen työpäivän aikana. Työskentelytilat tarjoavat monipuolisesti erilaisia tiloja niin yksilötyöhön, keskittymiseen, puhelinpalveluun kuin myös yhteistyöhön ja kohtaamiseen. Tilojen toivottiin tukevan kahden eri viraston muodostamaa uutta työskentelykulttuuria ja mahdollistavan tutustumisen ja uusien työskentelytapojen löytämisen matalalla kynnyksellä.

Asiakaspalvelun tiloissa kiinnitettiin erityisesti huomiota asiakkaiden yksityisyyden tunteeseen, miellyttävään ja helppoon asiointikokemukseen sekä työntekijöiden sujuvaan ja ergonomiseen arkeen. Asiakaspalvelutiloissa tavoitteena toiminnallisuuden lisäksi on helposti lähestyttävä ja selkeä asiointikokemus. Opasteet tekevät tiloissa liikkumisesta vaivatonta ja turvallista niin asiakkaille kuin työntekijöille. 

Projektissa kantavana periaatteena oli elinkaari- ja kiertotalousnäkökulma sekä muovin määrän vähentäminen. Niin materiaalivalinnoissa kuin työmaatoiminnassa otettiin huomioon elinkaari- ja kiertotalousajattelun periaatteita asettamalla kriteerejä jo kilpailutusvaiheessa. Asettettujen kriteerien ansiosta työmaan hiilijalanjälki pieneni 18% verrattuna vastaavanlaiseen projektiin ilman kriteerejä.

Elinkaariajattelu pienensi työmaan hiilijalanjälkeä 18 % verrattuna vastaavaan projektiin ilman elinkaarikriteereitä.

Lopputulos: vaikuttava tilakonsepti luo harmonisen kokonaisuuden yhdessä rakennuksen arkkitehtuurin kanssa

Tilojen tyyli ja tunnelma ammentavat inspiraatiota rakennuksen muotokielestä ja värimaailmasta. Toteutus palvelee käyttäjien tarpeita antaen toiminnalliset edellytykset molemmille virastoille. Rauhoittavasta, pehmeästä ja maanläheisistä sävy-, muoto- ja materiaalimaailmasta muodostuva kokonaisuus on modernilla tavalla arvokas ja hillitty. Tavoitteena projektissa oli luoda oma, uudenlainen visuaalinen konsepti, joka mahdollistaa kahden viraston toiminnan samanarvoisessa asemassa.

Edellinen referenssi
Seuraava referenssi