Lähtökohta

Saimme suunnitella Senaatti-Kiinteistöjen rakennuttamaan Porvoon virastotaloon asiakas- ja työtilat, jossa oli kunnianhimoiset kierrätys- ja kiertotaloustavoitteet. Projekti oli myös ensimmäinen hanke, jossa kaksi valtion virastoa, Vero ja Maanmittauslaitos, toimivat yhteisissä työskentely- ja asiakaspalvelutiloissa.

Tilasuunnittelun lähtökohtana oli säilyttää olemassa olevia rakenteita niin paljon kuin mahdollista ja samalla suunnitella toimivat, muuntojoustavat ja monipuoliset tilat.

Kantavana periaatteena oli elinkaari- ja kiertotalousnäkökulma sekä muovin määrän vähentäminen. Rakennushankkeessa asetetut kierrätys- ja kiertotalouskriteerit ohjasivat myös pintamateriaalien ja kalusteiden valintaa sekä asettivat kriteerejä työmaatoimintojen kilpailutukselle. 

Mitä tehtiin?

Aivan projektin aluksi keräsimme tietoa ja ajatuksia molempien virastojen henkilökunnalta, mitä virastojen yhdistäminen tarkoittaisi ja miten samoihin tiloihin muuttaminen saataisiin toimimaan. 

Osallistavissa työpajoissa luotiin raamit yhteisten tilojen suunnittelulle. Kartoitimme molempien toimijoiden tarpeet erilaisille tiloille sekä niiden linkittymiselle. Oli tärkeää kuulla myös käyttäjien ajatuksia tilojen tyylistä ja tunnelmasta. Ilmeen toivottiin olevan neutraali, jotta molempien virastojen työntekijät kokisivat sen omakseen. Suuri tilallinen ja toiminnallinen muutos herätti käyttäjissä luonnollisesti myös epäilyksiä ja huolia, jotka pyrittiin suunnitteluvaiheessa ratkaisemaan. 

Tilasuunnittelulla on pyritty luomaan harmoninen tunnelma niin työskentelyyn kuin taukotiloissa rentoutumiseen työpäivän aikana. Työskentelytilat tarjoavat monipuolisesti erilaisia tiloja niin yksilötyöhön, keskittymiseen, puhelinpalveluun kuin myös yhteistyöhön ja kohtaamiseen. Tilojen toivottiin tukevan kahden eri viraston muodostamaa uutta työskentelykulttuuria ja mahdollistavan tutustumisen ja uusien työskentelytapojen löytämisen matalalla kynnyksellä.

Asiakaspalvelun tiloissa kiinnitettiin erityisesti huomiota asiakkaiden yksityisyyden tunteeseen, miellyttävään ja helppoon asiointikokemukseen sekä työntekijöiden sujuvaan ja ergonomiseen arkeen. Asiakaspalvelutiloissa tavoitteena toiminnallisuuden lisäksi on helposti lähestyttävä ja selkeä asiointikokemus. Opasteet tekevät tiloissa liikkumisesta vaivatonta ja turvallista niin asiakkaille kuin työntekijöille. 

Kiertotalousajattelu ohjasi tilasuunnittelua: valitsemamme lattiamateriaali oli lähes kokonaan valmistettu kierrätysmateriaalista, suosimme luonnonmateriaaleja sekä varmistimme varaosien saatavuuden sekä mahdollisen kattavan uudelleenkierrätyksen elinkaaren lopussa. 

”Kiertotaloustoimien ansiosta rakennushankkeesta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt ovat 20 % pienemmät kuin ilman näitä toimenpiteitä.”
Mirkka Rekola, Senaatti-Kiinteistöjen rakennuttamisen ympäristövastuuasiantuntija

Lopputulos: vaikuttava ja harmoninen tilakonsepti pienemmällä hiilijalanjäljellä

Tilojen tyyli ja tunnelma ammentavat inspiraatiota rakennuksen muotokielestä ja värimaailmasta. Toteutus palvelee käyttäjien tarpeita antaen toiminnalliset edellytykset molemmille virastoille. Rauhoittavasta, pehmeästä ja maanläheisistä sävy-, muoto- ja materiaalimaailmasta muodostuva kokonaisuus on modernilla tavalla arvokas ja hillitty. Tavoitteena projektissa oli luoda oma, uudenlainen visuaalinen konsepti, joka mahdollistaa kahden viraston toiminnan samanarvoisessa asemassa.

Porvoon virastotalon projekti on myös hyvä esimerkki siitä miten suunnittelijoilla on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa lopputuloksen hiilijalanjälkeen. Asetetut kriteerit siirtyvät työpöydältä käytäntöön! Haastamme kaikki kollegamme ja yhteistyökumppanimme pienentämään rakennetun ympäristön hiilijalanjälkeä!

Edellinen referenssi
Seuraava referenssi