RUNE & BERG DESIGN Kokemuskeskeinen muotoilutoimisto

Rune & Berg Designin perustamisen kipinänä oli tahto luoda kokonaisvaltaisia ja visuaalisia tilakokokonaisuuksia. Perustamisvuodesta 2011 lähtien yritys on kehittynyt ja kasvanut yli 20 henkilön monialaiseksi asiantuntijatiimiksi, jonka missiona on luoda holistisia, moniaistillisia ja merkityksellisiä kokemuksia rakennetussa ympäristössä. Ihminen on aina työmme keskiössä.

Kokemuslähtöiseen suunnittelufilosofiaamme kuuluu vastuullisuus, näkemyksellisyys, käyttäjälähtöisyys, kokonaisvaltaisuus sekä yhdessä tekeminen.

Haluamme olla mukana muuttamassa maailmaa vastuullisilla suunnittelupäätöksillä ja kehittämällä organisaatioiden toimintakulttuureja. Saamme kiitosta rohkeudestamme haastaa ja näyttää suuntaa. Kokonaisvaltaiseen otteeseemme kuuluu laaja osaamisprofiilimme konsepteista ilmeisiin ja tilasuunnittelusta toimintamallien kehittämiseen, osallistavia menetelmiä käyttäen. Uskomme, että parhaat kokemukset luodaan yhdessä tekemällä, monipuolista osaamista ja näkemystä yhdistäen.

Jo Rune & Berg Designia perustaessa yksi tärkeä tavoite oli rakentaa luoville ammattilaisille hyvä työpaikka. Kulttuuriimme kuuluu tiivis yhdessä tekeminen, oppiminen, yhdenvertaisuus, avoin palautekulttuuri sekä vapaus, vastuu ja luottamus. Tätä haluamme välittää myös asiakkaillemme

Arvomme

Rune & Berg Designin arvo on yhdessä olemme enemman

Yhdessä olemme enemmän

Rune & Berg Designin arvo on rohkeus kehittyä

Rohkeus kehittyä

Rune & Berg Designin arvo on intohimo tekemiseen

Intohimo tekemiseen

Rune & Berg Designin arvo on vahva näkemys

Vahva näkemys

Rune & Berg Designin arvo on positiivinen asenne

Positiivinen asenne

Rune & Berg Designin arvo on luottamus universumiin

Luottamus universumiin

Missiomme

Rune & Berg Design suunnittelee kokemuksellisia, visuaalisesti vaikuttavia ympäristöjä

Suunnittelemme kokemuksellisia, visuaalisesti vaikuttavia ympäristöjä.

Rune & Berg Design kehittää voittavia kulttuureja fyysisissä ympäristöissä

Kehitämme voittavia kulttuureja fyysisissä ympäristöissä.

Rune & Berg Design vahvistaa organisaatioiden käyttäjäkeskeistä ajattelua

Vahvistamme organisaatioiden käyttäjäkeskeistä ajattelua.

Rune & Berg Design muotoilee menestyviä asiakaslähtöisiä palveluita

Muotoilemme menestyviä asiakaslähtöisiä palveluita.