Rune & Berg Design

Kokemuskeskeinen muotoilutoimisto

Rune & Berg Designin perustamisen kipinänä oli tahto luoda kokonaisvaltaisia ja visuaalisia tilakokokonaisuuksia. Perustamisvuodesta 2011 lähtien yritys on kehittynyt ja kasvanut yli 20 henkilön monialaiseksi asiantuntijatiimiksi, jonka missiona on luoda holistisia, moniaistillisia ja merkityksellisiä kokemuksia rakennetussa ympäristössä. Ihminen on aina työmme keskiössä.

Kokemuslähtöiseen suunnittelufilosofiaamme kuuluu vastuullisuus, näkemyksellisyys, käyttäjälähtöisyys, kokonaisvaltaisuus sekä yhdessä tekeminen.

Haluamme olla mukana muuttamassa maailmaa vastuullisilla suunnittelupäätöksillä ja kehittämällä organisaatioiden toimintakulttuureja. Saamme kiitosta rohkeudestamme haastaa ja näyttää suuntaa. Kokonaisvaltaiseen otteeseemme kuuluu laaja osaamisprofiilimme konsepteista ilmeisiin ja tilasuunnittelusta toimintamallien kehittämiseen, osallistavia menetelmiä käyttäen. Uskomme, että parhaat kokemukset luodaan yhdessä tekemällä, monipuolista osaamista ja näkemystä yhdistäen.

Jo Rune & Berg Designia perustaessa yksi tärkeä tavoite oli rakentaa luoville ammattilaisille hyvä työpaikka. Kulttuuriimme kuuluu tiivis yhdessä tekeminen, oppiminen, yhdenvertaisuus, avoin palautekulttuuri sekä vapaus, vastuu ja luottamus. Tätä haluamme välittää myös asiakkaillemme

Arvomme

Yhdessä olemme enemmän

Rohkeus kehittyä

Intohimo tekemiseen

Vahva näkemys

Positiivinen asenne

Luottamus universumiin

TRIPLATIMANTTIMALLI takaa johdonmukaisen käyttäjäymmärryksen hyödyntämisen. Yhdistämällä ongelman määrittämisen, ratkaisuvaihtoehtojen ideoinnin ja konseptoinnin sekä toteutuksen varmistamme onnistuneen lopputuloksen. Muutosprosessi on yhtä tärkeä kuin lopputulos, jotta asiat oikeasti muuttuvat haluttuun suuntaan.