Rune & Berg Designin suunnitteleman Sentio Insightin logo

SENTIO Insighttyöympäristömittaus

Ymmärrystä toimiston toimivuudesta ja merkityksellisyydestä

Sentio Insight mittaa työympäristön toimivuutta ja merkityksellisyyttä tilankäyttäjien näkökulmasta. Palvelu muuntaa kokemukset mitattavaan ja vertailtavaan muotoon, joita analysoimalla saadaan tunnistettua toimiston kehityskohteet, menestystekijät ja kilpailukyky.

Työympäristömittaus antaa organisaatioille ja kiinteistökehittäjille helposti ja nopeasti analysoitua tietoa käyttäjien kokemuksista kehittämisen ja päätöksenteon tueksi. Sentio Insight mahdollistaa oikeiden ja osuvien toimenpiteiden ja investointien tekemisen. Tuloksia voi hyödyntää myös organisaation tai kiinteistön brändimielikuvan kehittämisessä.

Johda työympäristöä
tiedolla,
älä mutulla.

Kenelle?

Työntekijöistä välittäville organisaatioille

Erotu mielenkiintoisella toimistolla ja erinomaisella työntekijäkokemuksella.

Vetovoimaisten kiinteistöjen kehittäjille

Kehitä kiinteistöjen toimitiloja ja vuokralaiskokemusta tiedolla.

Sentio Insightin hyödyt

Rune & Berg Designin suunnitteleman Sentio Insight merkitykselliset kehitystarpeet
MERKITYKSELLISET KEHITYSTARPEET

Merkityksellisten kehitystarpeiden tunnistaminen toimiston käyttäjien aitoihin kokemuksiin ja tarpeisiin pohjautuen.

MENESTYSTEKIJÄT JA KILPAILUKYKY

Toimiston menestystekijöiden tunnistaminen, työympäristön kilpailukyvyn kartoittaminen ja benchmark alan muihin toimijoihin.

ANALYSOITUA TIETOA
MUTUN SIJAAN

Mitattua ja analysoitua tietoa tilankäyttäjien aidoista tarpeista. Mahdollistaa osuvat ja oikeat toimenpiteet ja investoinnit.

”Työympäristökehittämiseen tarvitsemme mutun tai koviten huutajan sijaan dataa. Kilpailukykymme vetovoimaisena työnantaja myös kiinnostaa.”

Karoliina Paavola
toimitilatilapäällikkö, WSP Finland Oy

Palvelun vaiheet

Rune & Berg Designin suunnitteleman Sentio Insightin startti
Startti

Toteutuksesta ja aikataulusta sopiminen. Asiantuntijamme valmistelee kyselyn  organisaatiollenne ennakkotietoja hyödyntäen ja jakaa sisäisen viestinnän paketin.

Rune & Berg Designin suunnitteleman Sentio Insightin mittaus
Mittaus

Tilankäyttäjät vastaavat helppokäyttöiseen kyselyyn toimistonne toimivuudesta ja merkityksellisyydestä suhteessa omiin tarpeisiinsa.

Rune & Berg Designin suunnitteleman Sentio Insightin tulokset
Tulokset

Työympäristöasiantuntijamme kiteyttää ja analysoi kyselyn tulokset. Löydösten kattava läpikäynti organisaationne avainhenkilöiden kanssa.

3 viikkoa
Rune & Berg Designin suunnitteleman Sentio Insightin toimenpidesuunnitelma
Toimenpidesuunnitelma

Löydösten pohjalta konkreettisen toimenpidesuunnitelman tekeminen toimitilanne kehittämiseen työympäristöasiantuntijamme johdolla.

Hinnoittelu

Kevyt
Startti
Sisäisen viestinnän paketti
Mittaus
Tulokset ja työym­pä­ris­tö­asian­tun­ti­jan analyysi joh­to­ryh­mäl­le
Yh­teis­ke­hit­tä­vä työpaja työym­pä­ris­tö­asian­tun­ti­jan johdolla
Työym­pä­ris­tön konk­reet­ti­nen toi­men­pi­de­suun­ni­tel­ma (PTS)
< 200 tilankäyttäjää
6 800 €
201-500 tilankäyttäjää
8 800 €
501-1000 tilankäyttäjää
11 600 €
+1000 tilankäyttäjää
Ota yhteyttä
Kattava
Startti
Sisäisen viestinnän paketti
Mittaus
Tulokset ja työym­pä­ris­tö­asian­tun­ti­jan analyysi joh­to­ryh­mäl­le
Yh­teis­ke­hit­tä­vä työpaja työym­pä­ris­tö­asian­tun­ti­jan johdolla
Työym­pä­ris­tön konk­reet­ti­nen toi­men­pi­de­suun­ni­tel­ma (PTS)
< 200 tilankäyttäjää
9 800 €
201-500 tilankäyttäjää
12 800 €
501-1000 tilankäyttäjää
15 600 €
+1000 tilankäyttäjää
Ota yhteyttä
Vuosipulssi*
Startti
Sisäisen viestinnän paketti
Mittaus
Tulokset ja työym­pä­ris­tö­asian­tun­ti­jan analyysi joh­to­ryh­mäl­le
Yh­teis­ke­hit­tä­vä työpaja työym­pä­ris­tö­asian­tun­ti­jan johdolla
Työym­pä­ris­tön konk­reet­ti­nen toi­men­pi­de­suun­ni­tel­ma (PTS)
< 200 tilankäyttäjää
5 900 €
201-500 tilankäyttäjää
7 800 €
501-1000 tilankäyttäjää
9 800 €
+1000 tilankäyttäjää
Ota yhteyttä
+1000 tilankäyttäjää
Ota yhteyttä

* Vuosipulssi on vuosittain ja säännöllisesti toteutettava samansisältöinen työympäristökysely.
Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin. Ilmoitetut hinnat ALV 0 %.

“Sentio Insightissa parasta on tasa-arvoisuus. Sen avulla kaikki pääsevät sanomaan mielipiteensä ja tuomaan itselle merkitykselliset asiat esille. Hyvä tilasuunnittelun työväline.”

Hele Kaunismäki
palvelujohtaja, Turun Teknologiakiinteistöt

Sentio Insight -mittaus auttoi tunnistamaan työntekijöille merkitykselliset kehityskohdat.

Turun Tiedepuiston toimitiloja vuokraava Turun Teknologiakiinteistöt kartoitti oman toimistonsa toimivuutta Sentio Insightin avulla kesällä 2022. Toimiston eri osa-alueita kattavasti mittaava kysely toteutettiin yhdessä TTK:n palvelujohtajan ja HR-asiantuntijan kanssa.

Suurimpina hyötyinä pidettiin toimiston monien eri näkökulmien nivoutumista yhteen mittaukseen ja merkityksellisyyden esiin tuomista. “Saimme käsityksen siitä, onko jokin asia tärkeä työntekijöille vai ei. Sentio kirkasti kehitettäviä kohtia ja ohjasi kehittämään oikeita asioita, esimerkiksi pelisääntöjä”, TTK:n HR-asiantuntija Sari Huhtinen summaa.

Kiinnostuitko Sentio Insightista? Ota yhteyttä!

Olen kiinnostunut: