Yhdessä olemme enemmän

Sini Ala-Nikula, Rune & Berg Design

johtava suunnittelija, osakas

Sini Ala-Nikula, Rune & Berg Design
Sini Ala-Nikula

Sinillä on vahva kyky kuunnella asiakasta ja löytää oleellisimmat asiat yhdessä kehitettäväksi visioksi. Häntä kiinnostaa erityisesti se, miten yrityskulttuurista ja asiakaskokemuksesta saadaan rakennettua asiakkaalle kilpailuetua ja vakiintunut osa liiketoiminnan strategista kehittämistä. Merkityksellinen kokemus syntyy Sinin kyvystä sitouttaa johto ja henkilökunta osaksi kehitystyötä.

Jenni Herkama, Rune & Berg Design

johtava suunnittelija, osakas

Jenni Herkama, Rune & Berg Design
Jenni Herkama

Jenni tunnetaan näkemyksellisenä asiakaskokemuksen ja yrityskulttuurin asiantuntijana ja innostavana yhteistyökumppanina. Haastamalla asiakkaan pohtimaan totuttuja toimintamalleja, hän kannustaa yrityksiä uudistumaan rohkeasti, olemassa olevia resursseja unohtamatta. Analyyttisesti kyseenalaistavan ja luovan suunnittelutyön lopputuloksena syntyy mieleenpainuvia ja asiakkaan ydintä ilmentäviä merkityksellisiä konsepteja.

Sara Tuohikumpu, Rune & Berg Design

johtava suunnittelija, osakas

Sara Tuohikumpu, Rune & Berg Design
Sara Tuohikumpu

Asiakaskokemus- ja konseptisuunnittelun moniosaajalla on ainutlaatuinen kyky ymmärtää ne elementit, joilla ohjataan asiakkaan toimintaa kohti kokonaisvaltaista kehitystä ja kasvua. Haasteita pelkäämätön Sara kannustaa asiakasta kyseenalaistamaan totuttuja toimintamalleja. Hän uskoo yrityksen strategian kirkastamiseen jatkuvalla uudistumisella. Suunnittelutyön lopputuloksena syntyy persoonallisia ja tunnelmallisia menestystarinoita.

Raija Mattila, Rune & Berg Design

asiakasvastaava

Raija Mattila, Rune & Berg Design
Raija Mattila

Raijan laaja ymmärrys asiakkaan liiketoiminnasta näkyy kykynä kiteyttää asiakkaan tarpeet. Raija toimii projektin alussa asiakkaalle helposti lähestyttävänä kumppanina ja välittää kiteyttämänsä asiakasymmärryksen edelleen suunnittelijoille. Raijalle on tärkeintä räätälöidä Rune & Bergin laaja tarjooma parhaiten asiakkaan tarpeita palvelevaksi kokonaisuudeksi.

Sini-Tiina Sundberg, Rune & Berg Design

asiakasvastaava

Sini-Tiina Sundberg, Rune & Berg Design
Sini-Tiina Sundberg
Sini-Tiina on empaattinen liiketoiminnan kehittämisen asiantuntija. Hänellä on kyky ymmärtää asiakkaan liiketoiminnan olennaisimmat tarpeet sekä löytää niihin näkemyksellinen ratkaisu. Sini-Tiina innostuu auttaessaan asiakasta haastamaan nykyiset toimintamallit uuden kilpailukyvyn luomiseksi.  Innostava, positiivinen ja aikaansaava työskentelyote vievät projekteja reippaasti eteenpäin.
Jenny Soldan, Rune & Berg Design

design strategi, työympäristöt ja kiinteistökonseptit

Jenny Soldan, Rune & Berg Design
Jenny Soldan

Asiakas- ja toimialaymmärrys yhdistyvät Jennyn osaamisessa ja ajattelutavassa. Ihmislähtöiset työympäristö- ja kiinteistömuutokset lähtevät loppukäyttäjän kuuntelemisesta esimerkiksi haastatteluiden ja työpajojen muodossa. Jenny on taitava ymmärtämään ihmisten tarpeita, fasilitoimaan muutosta ja luomaan suuresta infomäärästä merkityksellisiä, bisnes-relevantteja kokonaisuuksia asiakkaiden päätösten ja suunnittelijoiden työn tueksi.

Heidi Linkka, Rune & Berg Design

design strategi, asiakaskokemus ja muutosviestintä

Heidi Linkka, Rune & Berg Design
Heidi Linkka

Heidi on asiakaskokemuksen ja muutosviestinnän asiantuntija, joka on ollut rakentamassa eri toimialoilla kasvustrategioita. Hän on sisustussuunnittelija ja luova liiketoiminnan moniosaaja, jolla on kyky konkretisoida asiakas-, työntekijä- ja liiketoimintatarpeet selkeiksi kokonaisuuksiksi ja johtaa muutosta ihminen keskiössä. Heidi uskoo tiimityön, osallistamisen, empatian ja asiakasymmärryksen voimaan.

Elina Järvinen, Rune & Berg Design

palvelumuotoilija

Elina Järvinen, Rune & Berg Design
Elina Järvinen
Elina on pitkän yrittäjätaustan omaava palvelumuotoilun ammattilainen. Hän rakastaa oivalluksia ja uusia näkökulmia, ja inspiroituu hiljaisen tiedon esille nostamisesta. Elinan erikoisosaamiseen kuuluu etenkin osallistava suunnittelu ja työpajojen fasilitointi, joissa hän osaa innostaa hiljaisetkin osallistujat mukaan keskusteluun. Elinalla on kyky tunnistaa ja tuoda käyttäjän tarpeet kehittämistyön ytimeen ja kuljettaa prosesseja eteenpäin havainnollistamalla ja visualisoimalla samalla saavutettua ymmärrystä. Erityisenä kiinnostuksen kohteena Elinalla on tilojen käyttäjälähtöinen suunnittelu ja tiloissa tapahtuvien asiakaskokemusten suunnittelu, niin detaljitasolla kuin kokonaisvaltaisessakin mittakaavassa.

sisustusarkkitehti

Jenni Inkeroinen
Riina Ruska, Rune & Berg Design

johtava suunnittelija, sisustusarkkitehti SIO

Riina Ruska, Rune & Berg Design
Riina Ruska
Riinan pitkä työhistoria Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa kertovat vankasta ammattitaidosta ja näkemyksestä. Kokemusta Riinalta löytyy niin työntekijän kuin yrittäjänkin näkökulmasta. Riina on työskennellyt monenlaisissa suunnittelutoimistoissa tapahtumamarkkinoinnista arkkitehtitoimistoihin ja kouliintunut niissä aidoksi ammattilaiseksi. Riinan intohimo on luoda kokonaisvaltaisia, merkityksellisiä ja toiminnallisia tilakokemuksia, jotka herättävät kävijöissään tunteita. Hänen vahvuuksiin kuuluu ketteryys nähdä asioita asiakkaansa silmin sekä hahmottaa projekteja kokonaisuuksina, osaten siten priorisoida lopputuloksen kannalta oikeita asioita.
Aino Keto, Rune & Berg Design

johtava suunnittelija, sisustusarkkitehti

Aino Keto, Rune & Berg Design
Aino Keto
Aino tunnetaan käyttäjälähtöisistä ratkaisuistaan sekä iloisesta, rohkeasta otteestaan. Työssään Aino pureutuu vahvasti tilojen toiminnallisuuteen laajaa materiaalitietämystään hyödyntäen. Hän haastaa itseään integroimalla eri työskentelytekniikoita sekä perehtymällä uusiin erityisratkaisuihin. Aino nauttii mielenkiintoisten, arjen hyvinvointia vahvistavien tilojen suunnittelusta.
Sari Grundström, Rune & Berg Design

johtava suunnittelija, sisustusarkkitehti SIO

Sari Grundström, Rune & Berg Design
Sari Grundström
Sarin innovatiivisuus ja järjestelmällinen työote kantavat läpi suunnitteluprojektin jokaisen vaiheen. Sarin vahvuus on työympäristöjen toimintamallien haastaminen ja niiden kehittäminen kohti asetettuja strategisia tavoitteita. Hänellä on erityinen kyky asettua käyttäjän asemaan ja palastella asiakaskokemus visuaalisiksi ja toiminnallisiksi yksityiskohdiksi. Vahva projektinhallinta ja asiakaspalvelu tekevät Sarin kanssa työskentelystä sujuvaa ja palkitsevaa.
Teemu Perttunen, Rune & Berg Design

sisustusarkkitehti

Teemu Perttunen, Rune & Berg Design
Teemu Perttunen

Teemulla on vankka kokemus erilaisten tilakonseptien kuten myymälöiden, showroomien, näyttelyiden, pop-up -pisteiden ja messujen suunnittelusta. Teemun taiteellisella otteella luodaan rohkeita, uniikkeja ja elämyksellisiä tilakonsepteja, joissa käyttäjäkokemus on vahvasti läsnä. Teemu on myös ennakkoluuloton kalustemuotoilija ja hänen kalusteitaan ja installaatioitaan on ollut esillä näyttelyissä niin Suomessa kuin Ruotsissakin.

Oona Auramo, Rune & Berg Design

sisustusarkkitehti

Oona Auramo, Rune & Berg Design
Oona Auramo
Oonaa motivoi tunne ja kokemus, jonka tila käyttäjässään herättää. Hän on suunnittelijana ratkaisukeskeinen ja pyrkii työssään niin toiminnallisesti kuin estettiisestikin miellyttäviin ratkaisuihin. Oonalla on tarkka visuaalinen silmä, joka takaa, että lopputuloksessa kaikki on kohdillaan detaljeja myöten.
Oona on tottunut suuriin saappaisiin ja omaa työotteen, joka on yhdistelmä napakkaa päämäärätietoisuutta ja rentoa rauhaa. Oonan suhtautuminen sekä työtehtäviin että muihin ihmisiin on mutkaton: kaikki ovat yhtä arvokkaita, kaikki ansaitsevat samanlaisen panostuksen. Kollegat ja asiakkaat voivat olla varmoja, että Oonan kanssa asiat hoituvat sovitusti.
Roosa Westerman, Rune & Berg Design

sisustusarkkitehti

Roosa Westerman, Rune & Berg Design
Roosa Westerman

Roosa on lämminhenkinen ja avulias persoona. Hän on rohkea, oma-aloitteinen ja perehtyy asioihin perinpohjaisesti. Hänen työskentelynsä on loogista ja aikaansaavaa. Roosalta ei puutu perusteltuja mielipiteitä ja halua kehittää itseään. Hän on taitava ja ammattimainen, ja omaa hyvän silmän luonnostelulle.

Kaisa Sinisalo, Rune & Berg Design

sisustusarkkitehti

Kaisa Sinisalo, Rune & Berg Design
Kaisa Sinisalo

Kaisalla on vahva kokemus niin työympäristöjen kuin julkisten tilojen suunnittelusta, myös kansainvälisissä hankkeissa. Kaisan tavoite on luoda kokemuksellisia tiloja, joissa toiminnallisuus ja visuaalisuus kohtaavat. Hänen vahvuuksiaan ovat asiakaslähtöisten kokonaisuuksien ja toimivien tilojen luominen vahvalla visuaalisella otteella.
Kaisa on tunnettu järjestelmällisyydestään, ja hän hallitsee hankkeiden vetämisen alusta loppuun saakkaa. Hän uskoo käyttäjäkokemukseen keskittymisen olevan avain onnistuneelle hankkeelle. Kaisa inspiroituu jokapäiväisistä, pienistä detaljeista, ja nauttii työskentelystä inspiroivien kollegojen sekä asiakkaiden kanssa.

Noora Malmström, Rune & Berg Design

graafinen suunnittelija

Noora Malmström, Rune & Berg Design
Noora Malmström
Nooran innovatiivisuus perustuu ymmärrykseen tämän ajan kommunikaation mahdollisuuksista ja vaatimuksista. Vahvoissa ideoissa yhdistyy sisällöllisesti ja visuaalisesti oivaltava viestintä. Nooran vahvuus on asiakkaan visuaalisen identiteetin kiteyttäminen erottuvaksi ja yrityksen brändiä tukevaksi kokonaisuudeksi. Nooralle on tärkeintä huomioida asiakasprojektin pienimmätkin yksityiskohdat sitomalla ne merkitykselliseksi osaksi asiakkaan palvelupolkua.
Jenny Skouen, Rune & Berg Design

graafinen suunnittelija

Jenny Skouen, Rune & Berg Design
Jenny Skouen

Pitkä ja monipuolinen kokemus kuvallisen viestinnän parissa huokuu Jennystä varmuutena ja jatkuvana uudistumisena. 

Useista eri näkökulmista asioita tarkasteleva Jenny luottaa suunnittelussa myös tunteeseen ja intuitioon. Häntä inspiroi eri käyttäjäryhmien tarpeiden tunnistaminen sekä taiteen, värien ja muotojen avulla viestiminen ja Jennyllä on kyky asettua loppukäyttäjän asemaan. Hän pyrkii havainnoimaan tarpeita, jotka tuovat käyttäjälle elämyksellisyyttä ja lisäävät hyvinvointia.

Maiju Hatakka, Rune & Berg Design

johtava suunnittelija, sisustusarkkitehti SIO (äitiysvapaalla)

Maiju Hatakka, Rune & Berg Design
Maiju Hatakka

Maiju tunnetaan energisyydestään ja positiivisesta asenteesta haastavissakin tilanteissa. Monipuolinen kokemus sisustusarkkitehtuurin alalta antaa laajan näkemyksen ja kyseenalaistavan otteen suunnittelutyöhön. Maiju nauttii suuresti luovasta työskentelystä yksityiskohdista lähtien suurten kokonaisuuksien hallintaan asti. Asiakasrajapinnassa, sekä muiden suunnittelijoiden kanssa työskentely on hänelle luontevaa ja inspiroivaa. 

Liisa Raekorpi, Rune & Berg Design

sisustusarkkitehti SIO (äitiysvapaalla)

Liisa Raekorpi, Rune & Berg Design
Liisa Raekorpi

Liisan näkemyksellinen idearikkaus rohkaisee asiakasta kohti kokonaisvaltaisia konsepteja, joiden kehittämisestä häneltä löytyy vahva tausta. Liisan vahvuutena on kiteyttää asiakkaan brändi näkyviksi  ja monitasoisen oivaltaviksi elementeiksi, jotka puhuttelevat yhtälailla kauppakeskusten kuin yksittäisten myymälöiden asiakkaita mieleenjäävinä konsepteina.

Vilma Jäppinen, Rune & Berg Design

toimistokoordinaattori

Vilma Jäppinen, Rune & Berg Design
Vilma Jäppinen
Vilma on toimistomme sydän, se elintärkeä osanen, joka pitää kaikki pyörät pyörimässä ja ylläpitää kaikkia arjen toimintojamme. Hän on luotettava moniosaaja, joka ottaa kopin asiasta kuin asiasta. Vilman vahvuuksiin kuuluu pettämätön organisointikyky, vaikka lankoja olisi käsissä enemmän kuin sormia. Vilma toimii paineenkin alla rauhallisesti ja suhtautuu asioihin positiivisella tyyneydellä. Häntä motivoi monipuolinen työ, jossa päivät eivät ole samanlaisia ja uusia haasteita sekä opittavaa riittää jokaiselle päivälle. Vilma on 100% tiimipelaaja, joka kannustaa työyhteisön jäseniään yhä parempiin suorituksiin.

Ota meihin yhteyttä

    Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja palveluehdot ovat voimassa.

    [contact-form-7 404 "Not Found"]