Yhdessä olemme enemmän

Sini Ala-Nikula, Rune & Berg Design

design-strategi, osakas, strategialiiketoiminnan johtaminen

Sini Ala-Nikula, Rune & Berg Design
Sini Ala-Nikula

Sini on näkemyksellinen asiantuntija, jolla on ainutlaatuinen kyky ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa ja tarpeita. Hänellä on taito kuunnella käyttäjiä ja löytää niistä oleellisimmat asiat yhdessä kehitettäväksi visioksi. Sini haastaa lempeästi asiakasta aina hitusen korkeammalle, avaa uusia luovia näkökulmia ja huomioi strategiaa tukevat tavoitteet osana kaikkia projektin vaiheita. Sini sitouttaa johdon ja henkilökunnan osaksi muutostyötä ja vakuuttaa karismaattisella esiintymistaidollaan. Häntä kiinnostaa erityisesti se, miten työntekijä- ja asiakaskokemuksesta saadaan rakennettua asiakkaalle kilpailuetua ja vakiintunut osa liiketoiminnan strategista kehittämistä.

Asiantuntemus: konseptisuunnittelu, tilasuunnittelu, liiketoiminnan kehittäminen, palvelumuotoilu, design-strategia, muutosviestintä, johtaminen, työympäristöt, palveluympäristöt ja kiinteistökehitys.

Jenni Herkama, Rune & Berg Design

design-strategi, osakas, liiketoiminnan johtaminen

Jenni Herkama, Rune & Berg Design
Jenni Herkama

Jenni on monilahjakas suunnittelija vahvalla sisustusarkkitehtuurin taustalla. Hänellä on osaamista ja kokemusta tilasuunnittelusta, konseptisuunnittelusta, palvelumuotoilusta, johtamisesta ja liiketoiminnan kehittämisestä. Jenni uskoo, että kaikki vaikuttaa kaikkeen ja parhaat kokemukset ovat holistisia ja kokonaisvaltaisia. Holistinen kokemus rakennetaan ihmisten ja tilan kanssakäymisestä, joka sisältää tarkasti suunnitellut toiminnallisuudet ja yksityiskohdat ja ottaa kaikki aistit huomioon. Parhaat ratkaisut luodaan monitieteellisissä tiimeissä, joissa lopputulos sekä itse projektitiimi kasvavat osiensa summaa suuremmiksi. Jenni on älykäs ja lämmin tehopakkaus, joka innostuu aidosti ihmisten toiminnan ja tilojen kehittämisestä pitkää kokemuspohjaansa hyödyntäen.

Asiantuntemus: kokonaisvaltaisuus, design-strategia, hospitality design, design management, palvelumuotoilu, konseptisuunnittelu, johtaminen ja liiketoiminnan kehittäminen.

Sara Tuohikumpu, Rune & Berg Design

johtava suunnittelija, osakas, muotoiluliiketoiminnan johtaminen

Sara Tuohikumpu, Rune & Berg Design
Sara Tuohikumpu

Sara on vahva visionääri ja kokemuksellisten tilaratkaisujen puolestapuhuja. Hän on asiakaskokemuksen ja konseptisuunnittelun moniosaaja, jolla on ainutlaatuinen kyky ymmärtää ne elementit, joilla ohjataan asiakkaan toimintaa kohti kokonaisvaltaista kehitystä ja kasvua. Haasteita pelkäämätön ja kunnianhimoinen Sara kannustaa asiakasta kyseenalaistamaan totuttuja toimintamalleja. Hän uskoo yrityksen strategian kirkastamiseen jatkuvalla uudistumisella. Suunnittelutyön lopputuloksena syntyy persoonallisia ja tunnelmallisia tilakokemuksia.

Asiantuntemus: tilasuunnittelu, konseptisuunnittelu, design-strategia, asiakaskokemus, kokonaisvaltaisuus, liiketoiminnan kehittäminen ja palvelumuotoilu.

asiakasvastaava, myynnin johtaminen

Sini-Tiina Sundberg

Sini-Tiinalla on vankka kokemus työympäristöjen kehittämisestä ja asiakaskokemuksen kehittämisprojekteista. Laaja-alaisen kokemuksensa ansiosta hänellä on kattava ymmärrys liiketoiminnan kehittämisestä yrityksen kilpailukyvyn ja kannattavuuden vahvistamiseksi. Sini-Tiinan tehtävänä on projektin alkuvaiheessa varmistaa aitoon asiakastarpeeseen perustuva kokonaisuus. Hänen ydinosaamistaan on asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen ja asiakkaan keskittymisen ohjaaminen siihen, mikä on olennaista. Sini-Tiinalla on taito poimia ja pukea sanoiksi ne seikat ja kehityskohteet, jotka vievät asiakkaan liiketoimintaa eteenpäin. Hänellä on kyky luoda projekteihin työskentelymallit, joilla varmistetaan tehokas eteneminen sekä laadukas ja huolellinen suunnittelu sovittua lopputulosta myöten. Sini-Tiinalla on energinen tapa tarttua rohkeasti asiaan kuin asiaan sekä positiivinen ja asioita eteenpäin vievä asenne.

Asiantuntemus: asiakasymmärrys, liiketoimintaymmärrys, työympäristökehittäminen, palveluympäristöt, kiinteistökehitys ja projektinjohto.

Heidi Linkka, Rune & Berg Design

design-strategi, muutosviestintä, markkinoinnin johtaminen

Heidi Linkka, Rune & Berg Design
Heidi Linkka

Heidi on luova liiketoiminnan osaaja, muutosviestinnän ja asiakaskokemuksen asiantuntija sekä sisustussuunnittelija. Hän on ollut mukana rakentamassa kasvustrategioita eri toimialoilla ja lempeästi johtamassa tiimejä kohti yhteistä tavoitetta. Heidillä on kyky omaksua monimutkaisia kokonaisuuksia nopeasti ja konkretisoida asiakas- ja liiketoimintatarpeet selkeiksi kokonaisuuksiksi ja toimenpiteiksi. Hänellä on poikkitieteellinen kokemuspohja ja kyky yhdistää opittuja asioita luovasti. Heidi uskoo tiimityön, osallistamisen, myötätunnon ja asiakasymmärryksen voimaan. Hän on erinomainen tiimipelaaja ja kommunikoija, joka kohtaa asiakkaan aina sydämellisesti ja lämmöllä.

Asiantuntemus: asiakaskokemuksen kehittäminen, käyttäjälähtöisyys, osallistavat menetelmät, konseptisuunnittelu, muutosjohtaminen, viestintä, markkinointi ja brändäys.

Raija Mattila, Rune & Berg Design

asiakasvastaava, myynti

Raija Mattila, Rune & Berg Design
Raija Mattila

Raija tuntee toimialan kuin omat taskunsa, ja hänellä laajaa kokemusta erilaisista projekteista. Asiakkaan liiketoiminnan ja tavoitteen ymmärtäminen on hänelle ensiarvoisen tärkeää. Raija toimii projektin alussa asiakkaalle helposti lähestyttävänä kumppanina ja välittää kiteyttämänsä asiakasymmärryksen edelleen suunnittelijoille. Raija on asiakkaan etua aidosti ajatteleva ja projektin loppusilaukseen asti asiakkaan hyötyä valvova kumppani. Hänellä on pitkiä, vuosien mittaan kertyneitä luottamuksellisia asiakassuhteita ja laaja kontaktiverkosto. Raijalla on poikkeuksellisen tarkka ihmisymmärrys ja kyky tunnistaa sanattomatkin viestit. Tällä tavoin hän pystyy auttamaan asiakasta saavuttamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen. Aitous, lämpö ja ymmärrys näkyvät kaikessa, mitä hän tekee. Raija huumaantuu tilakokemuksista, joissa on toiminallisuuden lisäksi otettu huomioon moniaistillisuus.

Asiantuntemus: asiakasymmärrys, liiketoimintaymmärrys, työympäristökehittäminen, palveluympäristöt, kiinteistökehitys ja projektinjohto.

Riina Ruska, Rune & Berg Design

johtava suunnittelija, sisustusarkkitehti SIO

Riina Ruska, Rune & Berg Design
Riina Ruska

Riinan intohimona on luoda toiminnallisia ja kokonaisvaltaisia tiloja, jotka herättävät kävijöissä vahvoja myönteisiä tunteita. Hän työskentelee ketterin asiakaslähtöisin menetelmin ja pyrkii hahmottamaan ensin hankkeen kokonaiskuvan, jotta suunnittelussa priorisoidaan lopputuloksen kannalta oikeita asioita. Riina on aiemmin suunnitellut tiloja eri toimialoille omassa studiossaan, sisustusarkkitehtitoimistoissa ja arkkitehtitoimistoissa Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Riinan suunnittelumotto on funkisteemaan ”Form follows function” – kun karsitaan turhuudet, voidaan keskittyä olennaiseen. Riinalla on rauhallinen ja jämpti työote ja kyky kohdata ihmiset aidosti ja välittäen.

Asiantuntemus: tilasuunnittelu, konseptisuunnittelu, kiinteistökehitys, käyttäjälähtöinen suunnittelu, valaistussuunnittelu, työympäristöt, hotellit, ravintolat ja myymälät.

Aino Keto, Rune & Berg Design

johtava suunnittelija, sisustusarkkitehti

Aino Keto, Rune & Berg Design
Aino Keto

Aino on rohkea ja näkemyksellinen suunnittelija, jolla on kyky hallita laajoja globaaleja hankkeita ja samalla maalata kokonaisuudesta eläväistä kuvaa. Hän on vakuuttava esiintyjä, joka empaattisesti havainnoiden kiinnittää huomiota sekä projektin yksityiskohtiin että ihmisiin ja heidän tarpeisiinsa. Aino on laatutietoinen, briljantin värisilmän omaava, vastuullisuutta korostava tilasuunnittelija, joka haastaa totuttua ja löytää uusia mahdollisuuksia. Aino luo harkittuja, kokonaisvaltaisia ja tarkkaan suunniteltuja visuaalisia ratkaisuja, jotka jäävät mieleen ja tekevät vaikutuksen käyttäjään. Hänellä on vahva tyylitaju ja kyky luoda massasta poikkeavia ja toiminnallisesti ensiluokkaisia ratkaisuja. Ainon intohimona on luoda hyvinvointia lisääviä ja kokonaisvaltaisia tilakokemuksia.

Asiantuntemus: tilasuunnittelu, konseptisuunnittelu, työympäristöt, palveluympäristöt, osallistavat menetelmät, käyttäjälähtöinen suunnittelu, käyttäjäpolut ja projektinjohto.

Jenny Soldan, Rune & Berg Design

design-strategi, työympäristöt ja kiinteistökonseptit

Jenny Soldan, Rune & Berg Design
Jenny Soldan

Jennyn osaamisessa yhdistyvät asiakas- ja toimialaymmärrys, joiden pohjana on kauppatieteiden koulutus. Hänelle on luontaista perehtyä ihmisten tarpeisiin ja tunteisiin, luoda niiden pohjalta merkityksellisiä liiketoimintaa tukevia kokonaisuuksia ja auttaa muutosten fasilitoinnissa. Jennyn vahvuuksia ovat tunneäly, strategisten kokonaisuuksien ja pienten yksityiskohtien samanaikainen hahmotus sekä kyky heittäytyä erilaisiin tilanteisiin. Jenny osaa toimia rennosti yrityksen eri tasoilla, keräten ymmärrystä ja luoden konsepteja, jotka tukevat yrityksen näkemystä ja tavoitetilaa pitkällä aikavälillä. Jenny on aikaansaava, helposti lähestyttävä ja muut huomioon ottava näkemyksellinen asiantuntija.

Asiantuntemus: asiakasymmärrys, kokemuskeskeisyys, konseptointi, osallistava suunnittelu, johdon konsultointi, muuttuvat työtavat ja -ympäristöt ja käyttäjälähtöinen kiinteistökehitys.

 

AD, graafinen suunnittelija, palvelumuotoilija

Riikka Kuukka

Riikka on palkittu visuaalinen tarinankertoja ja arvostettu alansa ammattilainen, jonka konseptuaalinen osaaminen on huippuluokkaa. Hänen käsissään strategioista syntyy upeita visuaalisia kokemuksia. Riikalla on lähes 20 vuoden kokemus brändien, visuaalisten konseptien ja graafisten kokonaisuuksien suunnittelusta palvelumuotoilun asiantuntemustaan hyödyntäen. Riikka innostuu kokemuksellisesti toteutetuista tiloista ja paikoista, oivaltavista ratkaisuista sekä kerroksellisuudesta rakennetussa ympäristössä. Arkkitehtonisesti Riikkaa inspiroi eri tyylien vastakkainasettelu ja mittasuhteilla leikittely. Myös trendien anatomia on hänestä kiehtovaa – miten aistimme ajan ja ilmiöt, ja kuinka se kaikki vaikuttaa suunnitteluun. Riikka rakastaa värejä ja leikkisyyttä, mutta harmoninen ja ajaton tyyli on myös vahva osa hänen suunnittelufilosofiaansa. Riikan henkilökohtaista tyyliä voi kuvailla luovaksi, empaattiseksi, rehelliseksi ja uteliaaksi – huumoria unohtamatta. Kestävät valinnat ja tasa-arvo ovat lähellä Riikan sydäntä, mikä näkyy myös hänen työssään.

Asiantuntemus: konseptisuunnittelu, visuaalinen tarinankerronta, brändi- ja identiteettisuunnittelu, tilabrändääminen, kuvakonseptien suunnittelu, graafinen suunnittelu, opastekonseptointi, palvelupolku, pakkaussuunnittelu, palvelumuotoilu ja kokonaisuuksien hallinta

johtava suunnittelija, sisustusarkkitehti, palvelumuotoilija

Johanna Happonen

Johanna on kokenut sisustusarkkitehti, jolla on kyky suunnitella käyttäjää palvelevia kokonaisvaltaisia ja kokemuksellisia kokonaisuuksia. Hänen työotteelleen on ominaista mutkaton ja välitön lähestymistapa, pitkäjänteisyys, joustavuus ja sopeutuminen erilaisiin muuttuviin vaatimuksiin. Johannalla on vahvaa käytännön kokemusta rakennusurakoiden ja yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja suunnittelun yhteensovittamisesta. Johanna osaa tuoda esiin monipuolisesti eri vaihtoehtoja, herättää keskustelua, selvittää ihmisten näkemyksiä sekä kysyä ja kyseenalaistaa. Parhaimmillaan suunnitteluprosessi on yhdessä oivaltamista. Johannaa innostaa tilojen ja ihmisten vuorovaikutus sekä tilojen palvelupotentiaalin maksimointi. Johanna on innostuva, arkijärkeä korostava suunnittelija, jolla on pää yläpilvessä ja jalat savessa.

Asiantuntemus: tilasuunnittelu, konseptisuunnittelu, työympäristöt, hotellisuunnittelu, kiinteistökehitys, julkiset palveluympäristöt, käyttäjälähtöinen suunnittelu, kiintokalustesuunnittelu, tekniset sovellukset ja projektinjohto.

Kaisa Sinisalo, Rune & Berg Design

sisustusarkkitehti

Kaisa Sinisalo, Rune & Berg Design
Kaisa Sinisalo

Kaisalla on kokemusta julkisista ja yksityisistä suurista hankkeista niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Lähtökohtana on aina käyttäjäkokemukseen ja asiakastarpeeseen pohjautuva suunnittelu, jossa yhdistyvät vahva visuaalinen ilme sekä ymmärrys tilojen toiminnallisuudesta. Tavoitteena on luoda kokemuksellinen tila, jonka suunnittelussa on huomioitu erityisesti toiminnalliset ratkaisut, näkymät ja tilojen tunnelma. Kaisan vahvuuksia ovat järjestelmällisyys, organisointitaidot sekä taito luoda toimivia kokonaisuuksia yksityiskohtia myöden. Hänellä on varma ja visuaalinen tyyli ja kyky luoda innovatiivisia tilaratkaisuja.

Asiantuntemus: tilasuunnittelu, asiakaslähtöisyys, projektinjohto, työympäristöt, ravintolat, hotellit, laivat, kauppakeskukset, ja liiketilat.

Liisa Raekorpi, Rune & Berg Design

sisustusarkkitehti SIO

Liisa Raekorpi, Rune & Berg Design
Liisa Raekorpi

Liisan näkemyksellisyys ja idearikkaus rohkaisevat asiakasta kohti kokonaisvaltaisia konsepteja, joiden kehittämisestä hänellä on vankka tausta. Liisan vahvuutena on kiteyttää asiakkaan brändi näkyviksi ja monitasoisen oivaltaviksi elementeiksi, jotka puhuttelevat niin kauppakeskusten kuin yksittäisten myymälöidenkin asiakkaita mieleenpainuvina konsepteina.

Asiantuntemus: tilasuunnittelu, konseptisuunnittelu, asiakaslähtöisyys, työympäristöt, myymälät ja kauppakeskukset.

Maiju Hatakka, Rune & Berg Design

johtava suunnittelija, sisustusarkkitehti SIO

Maiju Hatakka, Rune & Berg Design
Maiju Hatakka

Maijulla on laajaa kokemusta niin konseptoinnista kuin myös tilasuunnittelusta työympäristöissä, kaupallisissa kohteissa ja julkisissa tiloissa. Näiden lisäksi hänellä on vahvaa osaamista kiinteistökehittämisestä ja palvelumuotoilun yhdistämisestä suunnitteluprosessiin. Maijulla on kyky ennakoida asiakkaan tarpeita, priorisoida ja löytää kokonaisuuden kannalta olennaiset tekijät halutun lopputuloksen takaamiseksi. Hän johtaa projekteja tarkalla, rauhallisella ja positiivisella otteellaan ja varmistaa laadun viimeistä yksityiskohtaa myöten. Maijun intohimona on luoda aikaa kestäviä, ekologisia ja laadukkaita tiloja, joissa on hyvä olla vuosikymmenestä toiseen. Maiju on kunnianhimoinen suunnittelija, jolla on hienostunut tyylitaju.

Asiantuntemus: tilasuunnittelu, konseptisuunnittelu, projektinjohto, asiakaslähtöisyys, kiinteistökehitys, palveluympäristöt, työympäristöt ja kalustesuunnittelu.

Noora Malmström, Rune & Berg Design

graafinen suunnittelija

Noora Malmström, Rune & Berg Design
Noora Malmström

Noora on taitava luomaan kokemuksellisia graafisia tilailmeitä ja erottuvia brändi-identiteettejä. Hänellä on kokemusta myös digitaalisten käyttöliittymien suunnittelusta sekä sujuvien ja turvallisten asiakaskokemusten suunnittelusta fyysisissä ympäristöissä. Käyttäjälähtöinen suunnittelu on Nooralla aina kaiken lähtökohtana. Hänellä on vahva kuvataidepainotteinen tausta ja halu tuottaa iloa taiteen kautta kokemuksellisia kokonaisuuksia luomalla. Nooraa kiehtoo symboliikka ja se, miten ihmiset tulkitsevat erilaisia visuaalisia viestejä. Nooralla on nopea hahmotuskyky, pitkäjänteinen työskentelytapa ja pettämätön tyylitaju. Hänen rohkea visionsa ja luova ajattelunsa takaavat uudenlaisia ja innovatiivisia lopputuloksia asiakastarpeiden mukaan.

Asiantuntemus: graafinen konseptisuunnittelu, graafinen tilailme, brändi-identiteetti, opastesuunnittelu, digitaalinen käyttöliittymä, käyttäjän polku tilassa ja taide tilassa.

sisustusarkkitehti SIO

Oona Auramo

Oona on järjestelmällinen suunnittelija, jolla on kyky hahmottaa projektin kokonaiskuva yksityiskohtia myöten. Hänellä on monipuolista asiantuntemusta erilaisista julkitilakohteista sekä työ- ja palveluympäristöistä. Oonaa inspiroi tilojen kokemuksellisuus, toiminnallisuus, monipuoliset tilaratkaisut, rakennusten arkkitehtuuri sekä erilaiset värit, materiaalit ja tekstuurit. Osallistavan tilasuunnittelun kautta Oona haluaa luoda asiakkailleen visuaalisesti miellyttäviä, yllättäviä ja tarkoituksenmukaisia tilaratkaisuja, ekologisuutta unohtamatta. Oona on tottunut suuriin saappaisiin, ja hänen työotteensa on yhdistelmä napakkaa päämäärätietoisuutta ja rentoa rauhaa. Hän on taitava ja luova suunnittelija, joka tarttuu rohkeasti uusiin haasteisiin.

Asiantuntemus: tilasuunnittelu, konseptisuunnittelu, työympäristösuunnittelu, palveluympäristöt, julkiset tilat, hotellit ja asiakaslähtöisyys.

Sari Grundström, Rune & Berg Design

johtava suunnittelija, sisustusarkkitehti SIO

Sari Grundström, Rune & Berg Design
Sari Grundström

Sari on kokenut konsepti- ja tilasuunnittelija, jolla on ainutlaatuinen kyky hankkeiden laajamittaiseen hahmottamiseen ja sidosryhmien kanssa työskentelyyn. Sarilla on eritysosaamista työympäristöjen kehittämisestä osallistavin menetelmin aina tavoitteiden kirkastamisesta toteutuksen valvontaan asti, pienempiä yksityiskohtia myöten. Hän on tutkinut ja laatinut palvelupolkuja ja suunnitellut vaikuttavia tilakokemuksia palveluiden ympärille. Sarilla on myös ymmärrystä ammattikeittiöiden tarpeista sekä toiminnallisten ratkaisuiden suunnittelusta tukemaan haluttua palvelukokemusta. Sari on luova ja rohkea suunnittelija, jota motivoivat visuaalisesti vaikuttavat tilat, joissa myös toiminallisuus on huippuluokkaa. Sari innostuu haasteista ja itsensä ylittämisestä ja kannustaa myös asiakkaita tavoittelemaan korkealle ja oivaltamaan, miten tilat voivat tukea heidän yrityskulttuuriaan ja liiketoimintaansa. Sarin tyylitaju yhdistettynä hänen järjestelmälliseen työtapaansa takaa asiakkaalle laadukkaan ja tarpeita vastaavan lopputuloksen.

Asiantuntemus: tilasuunnittelu, konseptisuunnittelu, työympäristöt, palveluympäristöt, ravintolasuunnittelu, osallistavat menetelmät, käyttäjälähtöinen suunnittelu, palvelupolut ja projektinjohto.

Elina Järvinen, Rune & Berg Design

user insight -strategi, palvelumuotoilija (vanhempainvapaalla)

Elina Järvinen, Rune & Berg Design
Elina Järvinen

Elina on kokenut palvelumuotoilija, jolla on kyky tunnistaa käyttäjien aidot tarpeet ja tuoda ne kehittämistyön ytimeen. Hän hyödyntää monipuolisesti työssään palvelumuotoilun, konseptoinnin ja yhteissuunnittelun menetelmiä havainnoinnista haastatteluihin, työpajojen fasilitointiin, nopeisiin prototyyppeihin ja visualisointeihin. Elina on näkemyksellinen ammattilainen, joka pystyy nopeasti hahmottamaan kokonaisuuksia ja poimimaan ydinasiat esille. Hän inspiroituu hiljaisen tiedon esille nostamisesta, yhteiskehittämisestä, oivalluksista, uusista näkökulmista ja tehokkaista työskentelymenetelmistä. Elina on aito, helposti lähestyttävä ja innostava asiantuntija ja fasilitoija.

Asiantuntemus: palvelumuotoilu, palveluliiketoiminnan muotoilu, käyttäjäkeskeisyys ja käyttäjäkokemus, osallistava suunnittelu, työpajojen fasilitointi, käyttäjätiedon hyödyntäminen kehittämistyössä.

Vilma Jäppinen, Rune & Berg Design

toimistokoordinaattori (vanhempainvapaalla)

Vilma Jäppinen, Rune & Berg Design
Vilma Jäppinen

Vilma on toimistomme sydän – se elintärkeä osanen, joka pitää pyörät pyörimässä ja ylläpitää arjen toimintojamme. Hän on aikaansaava ja luotettava moniosaaja, jolla on kyky tarttua uusiin haasteisiin innolla sekä halu kehittyä jatkuvasti. Vilman vahvuuksiin kuuluu hänen pettämätön organisointikykynsä myös silloin, kun lankoja on käsissä enemmän kuin sormia. Vilma toimii paineenkin alla rauhallisesti ja suhtautuu asioihin positiivisella tyyneydellä. Häntä motivoi uuden oppiminen ja monipuolinen työ, jossa työpäivissä on vaihtelua ja yhdessä pääsee onnistumaan. Vilma on loistava ja lämminsydäminen tiimipelaaja, joka kannustaa työyhteisön jäseniään ja luo ainutlaatuisen ilmapiirin ympärilleen.

Asiantuntemus: asiakaspalvelu, yhteistyökumppanit, markkinointi, sosiaalinen media ja viestintä, organisointi, tapahtumat ja taloushallinto.

Ota meihin yhteyttä