Rune & Berg Design Oy:n rekisteriseloste

Rune & Berg Design Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisterin rekisteriseloste

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §). Rekisteriseloste sisältää tietoa, miten Rune&Berg Design Oy käsittelee henkilötietoja.

Pidätämme oikeuden päivittää tätä rekisteriselostetta tarvittaessa. Pyydämmekin sinua lukemaan selosteen aika ajoin, sillä kehitämme verkkosivujamme aktiivisesti.

Seloste päivitetty 05.11.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Rune&Berg Design Oy, Töölönkatu 38 A, 00260 Helsinki, +358 40 0263139

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Sini Ala-Nikula
Rune&Berg Design Oy
Töölönkatu 38 A
00260 Helsinki
Sini.Ala-Nikula (at) rbdesign.fi
+358 40 0263139

3. Rekisterin nimi

Rune&Berg Design Oy Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Rune&Berg Design Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisterin ylläpitäminen.
Henkilötietoja käsitelläänRune&Berg Design Oy:n asiakasviestintään ja asiakassuhteen hoitamiseen, markkinointiin, hallintaan, kehittämiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja personointiin sekä liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää käyttäjästä seuraavia tietoja:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Yrityksen nimi
 • Arvo tai ammatti
 • Tiedot markkinointikiellosta
 • Digitaalisten sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot, kuten uutiskirjeen tilaaminen, rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot, kuten selain ja selainversio, IP-osoite sekä evästeisiin liittyvät tiedot
 • Markkinointia ja myyntiä edistävät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet.
 • Verkkokäyttäytymistä rbdesign.fi-sivustolla koskevat tiedot, kuten linkkien klikkaukset, lomakkeiden täytöt ja selatut internet-sivut
 • Asiakaspalautetiedot
 • Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot
 • Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin henkilötiedot koostetaan henkilöltä itseltään, rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, verkkosivuston avulla kerätyistä tiedoista, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rune&Berg Design Oy ei luovuta, myy tai vuokraa henkilötietoja ulkopuolelle. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, ja nämä voivat sijaita myös EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään tietojärjestelmissä, jotka ovat teknisin keinoin suojattuja. Palvelimet sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Ainoastaan yrityksen työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämillä käyttöoikeuksilla, ja järjestelmiin sisäänpääsy edellyttää salasanan ja käyttäjätunnuksen syöttämistä. Lisäksi työntekijöitä sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.

9. Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Teemme henkilötietoihin tarpeelliset muutokset tai poistamme virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastusta ja päivitystä kirjallisena ja allekirjoitettuna pyyntönä ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön rekisteriä koskevissa asioissa.
Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöömme.