Työmme herättävät intoa tänään ja luottamusta huomenna. Etsimme niitä elementtejä, joista syntyy toivottu muutos kohti merkityksellisempää kokemusta.

1

Syvemmälle

Vahva asiakasymmärrys on työmme perusta. Siksi emme oleta, vaan kysymme, kuuntelemme ja kurotamme kuulemamme taakse. Minkälaista muutosta todella tarvitaan? Astumme kehään mielellämme jo silloin, kun kysymys on vielä rajaamatta.

2

Laajemmalle

Kokonaisvaltainen muutos edellyttää kokonaisvaltaista näkemystä. Rune & Bergin tiimi koostuu tilasuunnittelun, palvelumuotoilun, graafisen suunnittelun ja liiketalouden ammattilaisista, joita yhdistää vahva visio ja arkailematon asenne.

Olemme ylpeitä tekemiemme projektien laajasta kirjosta. Meillä on kunnia saada tehdä töitä lukuisten erikokoisten ja eri aloilla toimivien asiakkaiden kanssa.

3

Korkeammalle

Luomme asiakkaillemme menestystä. Se tarkoittaa merkityksellisten kokemusten myötä kasvanutta kilpailukykyä, lisääntynyttä hyvinvointia ja vahvistuneita viestejä.

Empatialähtöinen luovuus on aikamme suurimpia voimavaroja. Haluamme olla mukana nostamassa yhteistä rimaa: haastamme itseämme ja asiakkaitamme pyrkimään jatkuvasti kohti kestävämpiä ja inhimillisempiä ratkaisuja.

Missiomme on luoda yksilöllisiä ratkaisuja, jotka vahvistavat asiakkaidemme kilpailukykyä ja erottautumistekijöitä – oli kyse tilan, yrityskulttuurin, tuotteen, identiteetin tai palvelun muotoilusta.

Prosessimme kantaa kartoitusvaiheesta konseptointiin, suunnittelusta toteutuksen valvontaan.

Näkemys ja visio

Kokonaisvaltainen käsitys asiakkaamme tarpeista, tavoitteista ja potentiaalista.

Tutkimus
Tarvekartoitus
Visio- ja strategiatyö
Käyttäjäymmärrys
Tulevaisuusskenaariot

Kulttuuri ja kokemus

Kokemuksen ja toimintamallien ohjaami­nen toivottuun suuntaan.

Kulttuurin muotoilu
Asiakaskokemuksen muotoilu
Muutosvalmennus
Käytettävyyden ja löydettävyyden muotoilu

Konsepti ja innovaatio

Uniikkeja ratkaisuja asetettujen tavoittei­den saavuttamiseksi.

Konseptisuunnittelu
Palveluinnovaatiot
Visuaalinen identiteetti

Brändi ja design

Ilmeitä, jotka erottuvat, puhuttelevat ja myyvät.

Graafinen suunnittelu

Julkaisujen suunnittelu

Kuvittaminen

Tuoteilmeiden suunnittelu

Opastesuunnittelu

Tilasuunnittelu

Myymäläsuunnittelu

Hotelli- ja ravintola-suunnittelu

Työympäristö-suunnittelu