Palvelumme

Kokemuskeskeisen suunnittelun edelläkävijä

Asiantuntijuutemme koostuu monialaisesta osaamisesta ja vuosien kokemuksesta eri toimialoilla. Uskomme, että parhaat kokemukset ovat kokonaisvaltaisia ja syntyvät ihmisten ja tilojen risteämissä. Ne koostuvat huolellisesti harkituista yksityiskohdista ja toimenpiteistä, kaikki aistit huomioiden.

Suunnittelutyömme pohjautuu tiedon avulla rakennettuun ymmärrykseen, luoden asiakkaillemme kilpailukykyisiä tiloja ja toimintamalleja. 

Suunnittelemme kokemuksellisia, toiminnallisia ja visuaalisesti vaikuttavia työympäristöjä, palveluympäristöjä sekä kiinteistöjä. Fyysisten ympäristöjen lisäksi muotoilemme menestyviä, aitoon asiakastarpeeseen perustuvia kilpailukykyisiä palveluita. Tavoitteenamme on myös vahvistaa organisaatioiden käyttäjäkeskeistä ajattelua ja auttaa yrityksiä kehittämään toimintakulttuureja, joiden avulla voidaan saavuttaa tavoiteltu käyttäjäkokemus. Prosessimme kantaa kartoitusvaiheesta konseptointiin, suunnittelusta toteutuksen valvontaan.

Ydinosaamiseemme kuuluu:

  • tilasuunnittelu, sisustusarkkitehtuuri 
  • konseptisuunnittelu
  • graafinen suunnittelu, graafinen tilailme
  • palvelumuotoilu
  • kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset tiedonkeruumenetelmät
  • tiedon analysointi ja hyödyntäminen
  • toimintakulttuurin muotoilu
  • projektinhallinta
  • muutosviestintä
  • liiketoimintalähtöisyys

Palveluympäristöt

Työskentelemme palveluorganisaatioiden kanssa, joilla asiakaskokemus on strategisessa roolissa liiketoiminnan tai kilpailukyvyn kannalta.

Lue lisää

Työympäristöt

Suunnittelemme työympäristöjä yrityskulttuurin edelläkävijöille ja sellaiseksi haluaville.

Lue lisää

Kiinteistökehitys

Asiakkaamme ovat kiinteistökehittäjiä, jotka tunnistavat vuokralaiskokemuksen arvon ja haluavat löytää kiinteistön piilossa olevan potentiaalin.

Lue lisää

Missiomme

Suunnittelemme kokemuksellisia, visuaalisesti vaikuttavia ympäristöjä.

Kehitämme voittavia kulttuureja fyysisissä ympäristöissä.

Vahvistamme organisaatioiden käyttäjäkeskeistä ajattelua.

Muotoilemme menestyviä asiakaslähtöisiä palveluita.

Ota meihin yhteyttä

Suostumus(Pakollinen)