WSP

Yhteistyötä tukevat tilat alansa huippuosaajille eri toimipisteissä

WSP:n ja Rune & Bergin kumppanuus pohjautuu tiiviiseen yhteistyöhön, osallistamiseen ja jaettuun omistajuuteen – työympäristöjen kokonaisuutta katsotaan paitsi ihmisten ja tilojen myös strategian ja työkulttuurin kehittämisen kautta. Kaiken keskiössä ovat olleet toimistoja käyttävät WSP:läiset ja heidän kokemuksensa. Tilojen ja työtapojen johdonmukaisen kehittämisen ansiosta WSP on pystynyt vuokraamaan entistäkin laadukkaampia toimistoja, jotka sijaitsevat ainutlaatuisissa kohteissa.

WSP:n Suomen toimipisteet ovat omaleimaisia ja käyttäjiensä näköisiä: Helsingin Suomen pääkonttori sijaitsee yhdessä tunnetuimmista uudiskohteista Pasilan Triplassa, Tampereen ja Jyväskylän modernisoidut konttorit puolestaan vanhalla Tampellan tehdasalueella ja Jyväskylässä entisen paperitehtaan kyljessä. Tunnelma on yhdistelmä vanhaa ja uutta, kansainvälisyyttä ja paikkakunnan ominaispiirteitä. Rento tyylikkyys ja maanläheinen sävymaailma WSP:n murretun punaisen häivähdyksellä nivovat toimipisteitä yhteen, tilaa paikallisuudelle jättäen. Leikkisät opasteet muistuttavat maantieteellisesti hieman kauempana olevista taitavista kollegoista.

Paikallinen yhteisö ja asiantuntijoiden ääni kuuluviin

WSP on globaali yhdyskuntarakentamisen asiantuntijayritys, jonka 700 eri alojen asiantuntijaa Suomessa tekevät yhdessä töitä paremman yhteiskunnan rakentamiseksi. WSP:n ja Rune & Bergin yhteistyö on jatkunut jo vuodesta 2016 alkaen. Yhteistyö on kattanut muun muassa pre-covid -työympäristökonseptin suunnittelun, sen jalkauttamisen Jyväskylään ja Tampereelle sekä Helsingin pääkonttorin kehittämis- ja suunnittelutyöt vuonna 2017 ja Triplaan muuton yhteydessä vuonna 2019. Sekä WSP:n että Rune & Bergin toiminnassa korostuu asiakaskeskeisyys, joten oli luontevaa tuoda henkilökunnan ja asiakkaiden ääni vahvasti mukaan myös työympäristöjen suunnitteluun.

Suunnittelun yhteisinä design drivereina eli suunnittelua ohjaavina tekijöinä ovat olleet:

  • yhteistyö ja vuorovaikutteisuus
  • yhteisön merkitys ja sisäisen kulttuurin tukeminen
  • henkilökunnan ymmärtäminen
  • eri asiantuntijoiden toiminnalliset tarpeet
  • kustannustehokas, kekseliäs ja joustava tilankäyttö

Rune & Berg on vastannut tilakonseptista ja -suunnittelusta sekä graafisesta ilmeestä ja auttanut asiakasta remonttien vaiheistuksissa.  “WSP:n bisnes on ihmisten osaaminen ja tietotaito, asiantuntijuus. Lähdimme miettimään, miten tilaratkaisuilla voidaan tukea osaamisen kasvattamista ja jakamista. Yhdessä Rune & Bergin kanssa luotu työympäristökonsepti on vahva, tukee brändiä ja tavoitteita – ulottuu tilaa isompiin asioihin”, Jyväskylän ja Tampereen projekteissa vastuuhenkilönä toiminut Sanna Kulmala valottaa yhteistyön taustoja.

WSP:n työympäristöjen uudistusten punaisena lankana on toiminut yhteistyön edistäminen ja osaamisen jakamisen tukeminen tilaratkaisuilla. Rune & Bergin rooli on ollut kehittää toimintamalleja ja työtiloja osallistavalla suunnittelulla sekä auttaa projektien ja muutoksen läpiviennissä. Projekteissa on perehdytty asiantuntijoiden tarpeisiin palvelumuotoilullisin menetelmin, esimerkiksi havainnoinnin, työpajojen, kyselyiden ja tiedon avoimen jakamisen avulla. “Suurin lisäarvo on ollut muutosjohtaminen ja siinä tukena oleminen. Rune & Bergilla on ollut vahva rooli muutoksen johtamisessa ja työntekijäviestinnässä”, WSP:n toimitilapäällikkö Karoliina Paavola tiivistää Triplan projektin tiimoilta.

Aidosti laadukkaita työympäristöjä yhdessä WSP:n asiantuntijoiden kanssa

WSP:n projektit ja työskentelymallien suunnittelu lähtivät vahvasti paitsi yhteistyön, myös kunkin alan erityisosaajien työtehtävien kartoittamisesta ja huomioimisesta. Eri toimipisteissä kartoitettiin muun muassa tiimien välistä yhteistyötä ja työn liikkuvuutta ja haettiin palautetta tilojen käyttäjiltä. Jyväskylässä tiloihin tullaan yhteisen working cafén kautta, mutta muuten vetäydytään tiimikohtaisiin työskentelytiloihin. Tampereella siirryttiin avoimempaan monitilaan yhteistyön ja monialaisen projektityön tukemiseksi. Tila on kuitenkin jaettu julkiseen ja yksityiseen puoleen. Triplan pääkonttorissa puolestaan päädyttiin jaettuihin työpisteisiin siiloutumisen ehkäisemiseksi. Käyttöön otettiin kuitenkin kotipesät, jotta muut olisi helpompi löytää. Työntekijät ovat olleet ilahtuneita uudistetuista tiloista, vaikka muutosvastarintaakin on ollut havaittavissa, Karoliina mainitsee. “Erään yritysoston myötä Triplaan muuttaneen työntekijän ensireaktio oli “wow, onpa ihana toimisto, en ole ikinä tehnyt töitä näin kivassa paikassa!”

WSP:n työntekijät olivat hankkeissa aktiivisesti mukana paitsi käyttäjän äänenä myös oman erityisalansa asiantuntijoina. Esimerkiksi Tampereen sisäilman ja akustiikan asiantuntijat olivat mukana valitsemassa sisäilman kannalta parhaita materiaaleja ja testaamassa erilaisia äänimaailmoja. Jyväskylässä taas on erillinen laboratoriotyöhön tarkoitettu tila, jonka suunnittelussa hyödynnettiin WSP:läisten korvaamatonta asiantuntijuutta. Triplan aulassa puolestaan voit päästä näkemään WSP:n yhdyskuntarakentamisen projekteja esimerkiksi piirustusten, 3D-hologrammien ja pienoismallien muodossa.

In-house-tyyppinen kumppanuus työkulttuurin muutoksen tukena

Rune & Bergin ja WSP:n kumppanuus pohjautuu jaettuun vastuuseen ja pitkäjänteiseen kehittämiseen: työympäristöjä kehitetään systemaattisesti yhtenäisen konseptin avulla ja henkilöstöä osallistaen ja kuunnellen. “Teknisesti työympäristökonseptin luomat raamit mahdollistavat skaalaamisen eri paikkakunnille ja erilaisiin työtiloihin. Konseptin sovittaminen eri paikkakunnille vaatii aina päivitystä, joten on hyvä, että konseptin tekijä ja toteuttaja ovat sama taho”, Sanna kertoo yhteistyön käytännöistä. “Esimerkiksi Triplan projektin aloittamista helpotti se, että Rune & Berg Designilla oli jo hyvät pohjatiedot aiemmista projekteista siitä, millaista työtä tehdään ja millaisia tilatarpeita meillä on”, Karoliina täydentää.

Toisaalta kumppanuudessa saatiin aikaan myös työkulttuuria tukevia työkäytäntöjä ja laajempia teemoja. Keskeistä tässä oli se, että ihmiset olivat oikeasti mukana prosessissa: suunnitteluvaiheessa hahmotettiin yhdessä tulevaisuuden tarpeita, rakennusvaiheessa käytiin yhdessä raksalla, käyttöönottovaiheessa puolestaan mietittiin yhdessä, miten tiloja käytetään. Uusien työtapojen oppiminen ja yhteisöllisyys lähtivät kehittymään hienosti ja tiloista oltiin ylpeitä. “Yhteisölle opetettiin tapa puhua tiloista ja niiden käytöstä. Yhteiset pelisäännöt eivät tulleet henkilöstöhallinnon policyksi, vaan tilaa käyttävien ihmisten yhteiseksi asiaksi. Onnistuttiin luomaan kulttuuri, että saa sanoa, jos pitäisi muuttaa jotain”, Sanna kuvailee ihmislähtöistä muutosta.

Haluaisitko lisää tietoa WSP:n työympäristöjen kehittämisestä?

Voit tutustua esimerkiksi Tampereen projektista kirjoitettuun Rakennuslehden artikkeliin tai WSP:n Triplaan muuttoa taustoittavaan uutiseen.