Porvoon virastotalo

Harmoninen ja tyylikäs tilakonsepti pienemmällä hiilijalanjäljellä

Porvoon Tullinportinkadulta löytyvät Veron ja Maanmittauslaitoksen yhteiskäyttöiset työ- ja asiakaspalvelutilat. Uudistettu Porvoon virastotalo on uniikki monella tapaa: se on ensimmäinen hanke, jossa kaksi valtion virastoa työskentelevät yhteisissä tiloissa. Samalla se toimi Senaatti-kiinteistöjen kiertotalouspilottina, jossa testattiin lyhyemmän ja pidemmän aikavälin kiertotalouden toimenpiteitä korjaus- ja tilamuutoshankkeessa. Kunnianhimoiset kierrätys- ja kiertotaloustavoitteet ohjasivat myös tilasuunnittelua. Ilmeeltään työskentely- ja asiakaspalvelutilat ovat neutraali kokonaisuus, jonka molempien virastojen työntekijät tuntevat omakseen.

Kiertotalouden pilottihanke, jossa kaksi virastoa muutti saman katon alle

Uudistetussa Porvoon virastotalossa työskentelee noin 90 asiantuntijaa: 35 Maanmittauslaitoksen ja 60 Verohallinnon henkilöä. Vuonna 1993 valmistuneesta rakennuksesta muovattiin molempien virastojen työntekijöitä puhutteleva, joustava työympäristö. Asiakaspalvelutiloissa puolestaan keskityttiin asioinnin selkeyteen ja miellyttävyyteen. Erityistä huomiota kiinnitettiin asiakkaiden yksityisyyden tunteeseen, opastukseen sekä työntekijöiden sujuvaan ja ergonomiseen arkeen.  Tavoitteena oli luoda uudenlainen konsepti, joka mahdollistaa kahden viraston toimimisen samanarvoisessa asemassa. Muutosala oli yhteensä 1440 m2 ja sen suunnittelua ohjasivat yhdessä Senaatti-kiinteistöjen ja virastojen kanssa määritellyt design driverit.

Design driverit:

  • kiertotalous: tilojen yhteiskäyttö, säilyttävä korjaaminen ja rakennusmateriaalien kiertotalous, muovin kierrättäminen ja vähentäminen
  • edelläkävijyys: tulevaisuuden virastomallin keulakuva
  • yhteiskäyttöisyys: järkevä, joustava ja houkutteleva yhteiskäyttöisten tilojen malli
  • asiakaskokemuksen huomiointi: turvallisuus, toiminnallisuus, yksityisyys
  • innovatiivisuus: uudet ideat, kekseliäät ratkaisut

Rune & Berg Designin roolina oli asiakas- ja työtilojen osallistava tilasuunnittelu, jossa huomioitiin myös vastuullisuusnäkökulmat. Virastotalon uudistetut asiakaspalvelutilat tarjoavat Veron ja MML:n palvelut samassa paikassa ja entistä paremmin asiakkaiden yksityisyyden toiveisiin vastaten. Myös työympäristö suunniteltiin kokemus edellä: kuuntelimme molempien virastojen työntekijöiden ajatuksia siitä, mitä samoihin tiloihin muuttaminen tarkoittaisi ja miten arki saataisiin toimimaan. Kartoitimme molempien virastojen tarpeet erilaisille tiloille sekä niiden linkittymiselle. Työskentelytiloilta toivottiin toimivuutta, joustavuutta ja monipuolisuutta. Työympäristö on jaettu äänimaailmaltaan ja toiminnallisuudeltaan erilaisiin yhteiskäyttöisiin vyöhykkeisiin, kuten keskittyvän työn ja vuorovaikutteisuuden alueisiin. Tilojen käyttöä ohjaavat yhdessä määritellyt toimintamallit ja osaamisen jakaminen.

Kiertotalousajattelu käytäntöön kaluste- ja materiaalihankinnoissa

Virastotalon suunnittelussa huomioitiin henkilöstön ja asiakkaiden kokemuksen lisäksi vastuullisuusnäkökulmat. Pintamateriaalien ja kalusteiden valintaa ohjasivat elinkaari- ja kiertotalousajattelu sekä muovin määrän vähentäminen. Kaluste- ja materiaalihankintojen määrittely koostui kolmesta vaiheesta: huolellinen selvitystyö, kiertotalouskriteerit kalustekilpailutuksiin ja lopulta käytännön valinnat. Valintakriteereinä olivat muun muassa takuuaika, kulutuksen kesto, materiaalit, varaosien saatavuus ja osiin purettavuus sekä kierrätettävyys elinkaaren lopussa. Rakennushankkeessa linjatut kierrätystavoitteet asettivat kriteerejä myös työmaatoimintojen kilpailutukselle.

Porvoon virastotalo on oiva esimerkki siitä, miten monilla eri tavoilla suunnittelijat voivat vaikuttaa remontin hiilijalanjälkeen. Asetetut kriteerit siirtyivät työpöydältä käytäntöön. Projektissa säilytettiin olemassa olevia rakenteita niin paljon kuin mahdollista. Esimerkiksi olemassa olevia alakattoja hyödynnettiin ja uusille alakatoille asetettiin 30 prosentin kierrätystavoite.  Materiaaleissa suosittiin luonnonmateriaaleja tai kierrätettyjä materiaaleja. Valittu lattiamateriaali on lähes 100-prosenttisesti kierrätetty. Lopputulos ei kuitenkaan näytä kierrätetyltä: rauhoittava ja maanläheinen sävy- ja materiaalimaailma luo tasapainoisen ja hillityn kokonaisuuden, joka on yhtä lailla Verolle ja Maanmittauslaitokselle sopiva.

Haastamme kaikki kollegamme ja yhteistyökumppanimme pienentämään rakennetun ympäristön hiilijalanjälkeä!

Haluatko lukea lisää Porvoon virastotalon hankkeesta?

Tutustu esimerkiksi Senaatin projektin kiertotalouteen keskittyvään artikkeliin tai yhteiskäyttöisyyttä avaavaan tiedotteeseen.