Kalasataman kirjasto

“Karkkikirjasto” haastaa totutun

Kalasataman uusi väreillä ja muodoilla ilotteleva kirjasto avautui Redin kauppakeskukseen alkuvuodesta 2024. Kirjasto on saanut inspiraationsa Max Velthuijsin tarinasta “Poika ja Kala”, jossa taivas onkin meri ja lintu voi olla kala. Tarinan mukaisesti myös kirjasto haastaa totutun: siellä on pyritty häivyttämään huoneiden arkkitehtonisia rajoja ja näin luomaan ympäristö, joka saa viihtymään ja unohtamaan omat juurtuneet ajattelumallit. Käyttäjissä ja mediassa innostuneisuutta herättänyt kirjasto on luotu yhdessä alueen asukkaiden ja kirjaston henkilökunnan kanssa.

Strategisesti ja kokemuksellisesti merkittävä lähikirjasto

Projektin tavoitteena oli luoda Kalasataman kirjastosta merkityksellinen ja rohkea tila, joka haastaa lähikirjastojen roolin. Noin 400-neliöinen kirjasto sijaitsee kauppakeskus Redin 2. kerroksessa liikenteen solmukohdassa, kasvavassa ja kehittyvässä kaupunginosassa. Taideteosmaisella tilalla on vahva yhteys Helsingin kaupungin strategiaan, jossa peräänkuulutetaan kirjastojen roolin uusiutumista sekä kulttuuria ja taidetta, jotka tuovat iloa ja yhdistävät ihmiset hankalien vuosien jälkeen. Kirjasto on muotoutunut monista pienistä huomioista ja suurista ajatuksista, joita on tullut niin kaupungilta, kirjaston henkilökunnalta, koululaisilta, asukkailta kuin senioreiltakin. “Saimme Kalasatamaan ihanan, värikkään ja viihtyisän tilan. Uusi kirjasto tukee osaltaan tärkeimmän tavoitteen, eli lukemisen edistämisen, toteutumista,” Kalasataman kirjastonjohtaja Erna Marttila iloitsee.

Seuraavat 5 teemaa ohjasivat tilakokemuksen suunnittelua:

  • Määrittelemätön: Täällä jokainen saa itse määritellä itsensä. Olemme rinnallasi!
  • Löytäminen: Täällä on lupa löytää jotain uutta. Innostamme siihen!
  • Turvallinen: Tarvitsemme turvallisen ilmapiirin, jossa voimme määritellä itsemme ja avata ajatuksemme löytämään jotain uutta.
  • Unenomainen: Tila ei anna valmiita vastauksia, vain viitteitä, jotka voi itse määritellä siksi miksi haluaa. Annamme luvan unelmoida ja löytää uusia ajatuksia.
  • Yllätyksellinen: Yllätys muistuttaa meitä urautuneista ajatuksista. Määritellään tavallisuus uudelleen.

Rune & Berg Design vastasi Kalasataman kirjaston konseptoinnista, sisustusarkkitehtisuunnittelusta, graafisesta tilailmeestä ja projektin organisoinnista. Projektiin osallistui myös graafikkoharjoittelija, joka antoi mielikuvituksensa lentää graafisia kuvituksia piirtäessään. Keskeisenä osana projektia ja Rune & Berg Designin tehtäväkenttää oli lisäksi asukkaiden osallistaminen, jossa kantavaksi teemaksi nousi kaipuu rauhaan – vastapainona hektiselle ja hälyisälle arjelle. He kaipasivat sopukoita, värikkyyttä, iloa, leikkisyyttä, pehmeyttä, rentoutta, yllätyksellisyyttä, sallivuutta ja osallisuutta.

“Kirjasto palvelee käyttäjien kahta erilaista asiointitarvetta: pikaista asiointia, kuten kirjan palauttamista ja toisaalta tarjoaa myös rauhallista oleilutilaa. Lisäksi toiminnot ja asiakaspalvelukalusteet on sijoitettu niin, että henkilökunta on mahdollisimman helposti asiakkaiden tavoitettavissa”, Erna kuvailee kirjaston suunnittelua ohjanneita periaatteita.

Rajoja rikkova tilataideteos

Uusi kirjasto on elämyksellinen ja kokonaisvaltainen tilataideteos, joka innostaa kävijöitään löytämään jotain uutta. Se tarjoaa ihastuttavia vetäytymisen paikkoja ja erilaisia tunnelmia, jossa voi rauhoittua, pelata, lukea tai tavata. Tila haluaa kyseenalaistaa tavallisuuden ja antaa jokaisen määritellä sen uudelleen. Esimerkiksi unenomaisessa sopukassa taivas ja meri ovat yhtä. Väriä vaihtava aurinko laskee väärinpäin horisonttiin ja saa ajatukset kauas. Muuntuvalla valaistuksella tilan tunnelmaa voi muokata ja voimistaa entisestään.

“Haimme sitä, että nyt saa miettiä ihan uudella tavalla, mitä lähikirjasto voisi olla. Siksi ei lähdetty liikkeelle hyllymetreistä, kuten monesti tällaisissa hankkeissa. Tiesin, että teitä voi haastaa ja se innostaa – on tärkeää, että yhteistyökumppani ei ole vain sellainen, joka toteuttaa mitä pyydettiin, vaan jolla on oma vahva näkemys”, Helsingin Aluekirjastopalvelujenjohtaja Saara Ihamäki kertoo.

Totuttua haastavan kirjaston luominen vaati myös suunnittelijoilta rohkeutta ajatella uudella tavalla: “Määrittelimme itsellemme tavoitteen olla tekemättä mitään esittävää. Tavoitteena oli luoda ennennäkemätön tyyli ja poikkeuksellisia virikkeellisiä syötteitä käyttäjille. Halusimme rikkoa seinän ja lattian rajoja, tehdä tuttuja asioita yllättävällä tavalla”, projektin johtava suunnittelija Sara Tuohikumpu, sisustusarkkitehti Johanna Happonen ja AD Riikka Kuukka kuvailevat.

Lopputulos tarjoaa positiivisia yllätyksiä

Kalasataman kirjasto on otettu ilolla vastaan. Kirjasto on huomioitu laajasti mediassa ja siellä vieraili 12 056 kävijää pelkästään avajaisviikon aikana. “Kalasataman kirjasto on herättänyt paljon positiivista vastakaikua. Se on loistava esimerkki Helsingin kaupunkistrategian tavoitteiden toteuttamisesta: kirjasto sijaitsee kasvavalla alueella ja on kutsuva ja kaupunginosan luonteen mukainen paikka. Se houkuttelee ihmisiä kirjastoon ja näin auttaa osaltaan tekemään Helsingistä myös lukemisen ja lukutaidon pääkaupungin”, Saara summaa.

“Halusimme antaa jokaiselle kävijälle mahdollisuuden uudistua ja löytää uutta, oppia sivistyksen ja tiedon kautta. Kirjasto saa ihmiset pysähtymään ja ajattelemaan, riisuu aikuisiltakin tietyn varautuneisuuden. Vasta sitten voi syntyä uutta ja ihminen voi innostua esimerkiksi lainaamaan teoksen, jota ei muuten olisi lainannut”, Sara kuvailee.

Innostus uudenlaisen kirjaston luomisesta oli havaittavissa myös jo ennen varsinaisia avajaisia: kirjaston henkilökunnan silmät loistivat, kun he näkivät tilan, ja myös yhteistyökumppanit innostuivat projektista.  “Tarina lähti elämään ja kasvamaan – kaikki tajusivat, että tehdään yhdessä hyvää ja merkityksellistä juttua. Tämä oli projeki, jota tehtiin aidosti suurella sydämellä”, Johanna päättää.

Haluatko tutustua kirjastoon tarkemmin?

Lisää projektista voit lukea esimerkiksi kirjaston avajaisviikolla julkaistusta Helsingin Sanomien artikkelista.