Helsingin kaupunki, Yrjönkadun uimahalli

Yrjönkadun uimahallin palvelumalli kiteyttää asiakaskokemuksen tavoitetilan

Väinö Vähäkallion suunnittelema Yrjönkadun uimahalli on historiallisesti ja arkkitehtonisesti korvaamaton paikka. Suomen ensimmäiseen uimahalliin tullaan kauempaakin uniikin kokemuksen takia. Siinä missä moni muu uimahalli keskittyy liikunnalliseen suoritukseen, on Yrjönkadulla keskiössä sukupolvet ylittävä kiireetön hyvinvoinnin hetki.

Palvelumuotoilulla toimivia ratkaisuja

Vuonna 1928 avattu Yrjönkadun uimahalli on Helsingin kaupungin Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan hallinnoima perinteikäs vapaa-ajanviettopaikka. Projektin tavoitteena oli kehittää asiakaskokemusta ja palveluympäristöä osana uimahallin perusparannus- ja uudistushanketta. “Iso tavoite oli saada palvelua kehitettyä paremmaksi ja se, että jokainen työntekijä pääsisi mukaan kehittämään työympäristöä ja ilmapiiriä. Meidän henkilökunnallamme on älyttömästi ammattitaitoa ja osaamista, ja sen hyödyntäminen oli yksi projektin lähtökohdista”, kertoo Kara Koskinen, Yrjönkadun uimahallin tiimiesihenkilö. “Kyseessä on historiallinen paikka, joten oli samalla tärkeää vaalia ja vahvistaa sitä, mikä tekee kokemuksesta uniikin”, Rune & Berg Designin palvelumuotoilija Elina Järvinen jatkaa.

Tulevaisuuden asiakaskokemuksen ja palveluympäristön design driverit kiteytettiin seuraavasti:

  • ainutlaatuinen kaupunkikulttuurikokemus
  • kaikkien yhteinen kylpy- ja uintipaikka
  • kiireetön hyvinvoinnin hetki
  • pysyvä perinne muuttuvassa maailmassa

Rune & Berg Design vastasi Yrjönkadun uimahallin palvelumuotoiluprojektista, jonka lopputuloksena syntyivät palvelumalliopas, tilakuvaus ja opastamisen konsepti. Oppaita tullaan hyödyntämään työntekijöiden perehdytyksessä uuteen palvelumalliin sekä uimahallin tilojen, erityisesti aulan, palvelupisteen ja vilvoittelualueen, suunnittelussa.

Projekti toteutettiin yhdessä uimahallin henkilökunnan, käyttäjien, palvelutuottajien ja hankesuunnitteluun osallistuvien sidosryhmien, kuten rakennuttajan, pääsuunnittelijan ja esteettömyyskonsultin, kanssa.  “Toimme suunnitteluun asiakkaiden ja työntekijöiden ääntä ja varmistimme, että tiloista tehdään paitsi teknisesti myös käyttäjien kannalta toimivia. Erityisesti työntekijöiden aito osallistaminen koko prosessin ajan on ollut asiakkaalle iso, arvokas asia. He pitävät tätä benchmarkina siitä, miten muissakin uimahalleissa ja kaupungin palveluissa laajemmin voitaisiin tehdä kehittämistä samalla tavalla”, Elina kertoo.

“Projektissa kiteytyy upealla tavalla meidän toimintamme ydin. Osataan tehdä tilasuunnittelua, muotoilla kokemusta sekä suunnitella grafiikoita ja opastamista. Asiakkaan kannalta on hyvä, että on yksi toimisto, joka pystyy konseptoimaan tällaisen kokonaisuuden”, Elina jatkaa. “Projektin suunnitelmat ja kaikki R&B:n suunnalta oli selkeää ja hyvin jäsenneltyä. Saimme järjestettyä mutkattomasti työpajoja ja johtoryhmän tsekkauspalavereja. Pysyin itsekin helposti kartalla kaikkien muiden työtehtävien lomassa”, Kara kehuu yhteistyötä.

Yhdenvertainen ja kiireetön hyvinvoinnin hetki

Yrjönkadun uimahalli tarjoaa kiireettömän hyvinvoinnin hetken uniikissa miljöössä. Monissa muissa uimahalleissa keskitytään liikunnalliseen suoritukseen, kun taas Yrjönkatu on enemmän nautiskelun ja pysähtymisen paikka. Erityisesti sisääntuloaulan toimintojen sijoitteluun otettiin kantaa asiakkailta tulleiden parannusehdotusten pohjalta ja kiireettömän asioinnin näkökulmasta. “Allokoimme aulaan odottamiseen omia selkeitä kohtia ja varmistimme, ettei ihmisten tarvitse jonottaa ja riisua kenkiään muiden ihmisten kulkureiteillä. Lisäksi toimme aulaan tarinallisuutta ja tunnelmaa. Odottaessa voi katsoa kännykän sijasta seinillä olevia historiakuvia. Näin jo aula vie tavoiteltuun kiireettömyyden kokemukseen”, Elina kuvailee.

Projektissa on lisäksi otettu kantaa palvelumalliin ja työntekijäkokemukseen. Tavoitteena on ollut helpottaa työpäiviä, yhdenmukaistaa asiointikokemusta ja lisätä ylpeyttä työstä. “Projektissa tuotetut materiaalit ovat tosi arvokkaita. Erityisen positiivinen juttu oli se, että osallistimme tiimiä ja tuotimme sen pohjalta konkreettisen lopputuotoksen. Hiljainen tieto palvelusta on nyt yksissä kansissa, mustaa valkoisella”, Kara kertoo. “Ylipäätään on jäänyt tosi positiivinen kokemus palvelumuotoilusta ja siitä, miten hyödyllistä se on meille ollut. Ei ole kaduttanut päivääkään, että tehtiin tämä”, Kara kiteyttää.