Vaisala

Uudenlainen hybridityön konsepti toimintatapoja ja työympäristöä kehittämällä

Vaisalan ja Rune & Bergin yhteistyö työympäristöjen kehittämisessä on jatkunut vuodesta 2018 asti. Yhteistyö sai kuitenkin täysin uuden ulottuvuuden, kun koronapandemia mullisti työn tekemisen tavan ja paikan ja siirsi työn painopisteen väliaikaisesti ihmisten koteihin. Muutos oli erityisen merkittävä Vaisalalle, jonka liiketoiminta pohjautuu uusien innovaatioiden luomiselle ja ihmisten kohtaamiselle yli tiimi- ja lokaatiorajojen. Autoimme Vaisalan johtoa määrittämään hybridityön oleelliset linjaukset työskentelytapojen, toimiston roolin ja tilatyyppien sekä tilankäytön osalta. Lisäksi tuemme jatkuvasti erilaisia esihenkilöitä ja tiimejä työkulttuurin muutoksen johtamisessa ja palautteen keräämisessä toteutetuista ratkaisuista.

Tavoitteena vetovoimainen kampus

Vaisala on kasvanut 1930-luvulta yhden miehen keksinnöstä yli 2000 henkilöä työllistäväksi globaaliksi pörssiyritykseksi. Sen pääkonttorina toimii kymmeniä tuhansia neliöitä toimisto- ja tuotantotilaa sisältävä Vantaanlaakson kampus, jossa työskentelee hyvin erityyppisiä osaajia tuotekehityksestä myyntiin. Työmme tavoitteena on ollut edistää kulttuuria, jossa ihmisten ja ideoiden on helppo liikkua. Olemme paitsi määrittäneet tulevaisuuden työtä tukevat tilatyypit ja käytännöt myös edistäneet työkulttuurin kehittymistä ja tukeneet eri organisaatiotasoja muutoksessa.

Yhteistyötä ohjaavat yhdessä määritellyt design driverit:

  • Vetovoimaisen kampuksen rooli on selkeä ja tarjoaa relevantit palvelut työntekijöille
  • Fyysinen työympäristö vastaa muuttuneita työnteon tapoja
  • Omista työhuoneista joustavampaan työskentelymalliin

Rune & Berg Design on vastannut konkreettisten tilamuutosten suunnittelusta sekä toiminut kumppanina hybridityön tilatyyppien ja työnteon käytäntöjen määrittelyssä ja muutoksen läpiviennissä. Olemme lisäksi suunnitelleet tilojen käyttöä ohjaavia graafisia yksityiskohtia, kuten opasteita, äänivyöhykemerkintöjä ja lasiseinäteippauksia, jotka ovat avainasemassa muutoksen toteutumisessa käytännön tasolla.

Vahvasti osallistava muutos, jossa opitaan koko ajan lisää

Vaisalan työympäristöjen kehitys perustuu vahvaan operatiivisen johdon tukeen ja näkemykseen sekä esihenkilöiltä ja tiimeiltä saatuihin tarpeisiin. Hybridityön konseptin päälinjaukset toteutettiin yhteistyössä johtoryhmän kanssa henkilöstökyselyihin, havainnointiin ja haastatteluihin pohjaten. Konseptissa linjattiin tulevaisuuden visio, yleistason linjaukset hybridityöstä sekä tarvittavat tilatyypit.

Myös esihenkilöt ja pandemian aikana perustettu Vaisalan oma Future of Work -työryhmä ovat olleet mukana kehittämässä tiloja ja työtapoja, jotka tukisivat parhaiten vaisalalaisten moninaisia työtapoja tulevaisuudessa. Esihenkilöiden työn tueksi laadittiin tiimitehtävä, jonka avulla tiimit sopivat parhaista työn tekemisen käytännöistä ja pohtivat, millaisia tiloja he tarvitsisivat jatkossa. Tiimitehtävän avulla pureuduttiin käytännön haasteisiin, kuten toimistolle tulon syyhyn ja ajankohtaan sekä tiimin kokous- ja viestintäkäytäntöihin ja tilojen käyttöön. Mukana muutoksessa ovat olleet myös Vaisalan IT- ja viestintäasiantuntijat, joiden kanssa on määritelty oikea tapa ja foorumi viestiä muutoksesta sekä erilaisten tilojen teknologiset ratkaisut hybridityön tueksi.

Vaisalan ja Rune & Berg Designin yhteistyön lähtökohtana on kokeilukulttuuri ja ihmislähtöinen muutos: hybridityön konseptia testataan kahdessa eri pilottikohteessa ja näistä saatua palautetta käytetään tilojen ja työtapojen tulevaisuuden kehittämistyöhön. Vaisalan kanssa on lisäksi toteutettu Rune & Bergin Sentio Insight -mittaus, jonka avulla saatiin selville tilojen lähtötilanne eli miten ne tällä hetkellä tukevat vaisalalaisten työskentelyä. Mittaus tullaan toistamaan pilottikohteiden valmistuttua.