Rune & Bergin ehdottama BilotCity kaupunkiteema sai heti meidät puolelleen ja toteutetut ideat ovat sopivasti rohkeita. Teema on tullut luontevaksi osaksi markkinointiamme ja jopa asiakkaamme puhuvat BilotCitystä. Tilasuunnitteluprojekti oli siinä mielessä mielenkiintoinen, että avokonttorimme kaksinkertaistuessa uusien tilojen piti yhdistäytyä saumattomasti vanhoihimme. Tässä onnistuttiin ja lopputulos on kokonaisuutena onnistunut.
Mika Tanner, Managing Director
Bilot Consulting Oy / Bilot Oy

Bilot

Helsinki
toimitilasuunnittelu

 

Bilot Consulting tarjoaa korkealaatuisia ratkaisuja SAP NetWeaver–ympäristöön.

Yhteistyössä Bilot Consultingin kanssa loimme tilaratkaisun, joka onnistui niin nostamaan entisestään Bilotin työnantajamielikuvaa, kuin myös tuomaan brändiarvot tiiviimmin osaksi päivittäistä Bilot-työntekijäkokemusta.

Tilasuunnnittelun keskiöön nostettiin myös yrityksen strateginen tavoite kasvaa nopeasti lähivuosina. Tämä merkitsi toiminnallisuuksien suunnittelua siten, että tila olisi helposti muokattavissa henkilömäärän kasvaessa ilman, että sen ilme ja ryhti kärsisivät.

Yhteistyö Bilotin kanssa opetti meidät näkemään miten pienilläkin muutoksilla voidaan saada valtavaa lisäarvoa tuotettua työntekijöille ja sitä kautta myös yritykselle. Sisäisen brändiarvon kasvua ajatellen tärkeää on, että kaikki niin pienet kuin suuretkin tilamuutokset kytketään tiiviisti yrityksen suurempiin strategisiin tavoitteisiin.