Tyhjästä toimistorakennuksesta yritystoiminnan kasvualustaksi

Lähtökohta

Tampereen Hervannassa sijaitseva vuosituhannen vaihteessa rakennettu kiinteistö uhkasi jäädä tyhjilleen päävuokralaisen poistuessa. Alun perin yhdelle käyttäjälle suunniteltuun rakennukseen oli haastava houkutella pienempiä vuokralaisia. Kiinteistön käytön ja vetovoimaisuuden takaamiseksi rakennukselle annettiin täysin uusi elämä.

Mitä tehtiin?

Rakennuksen identiteetti ja palvelutarjonta uudistettiin kokonaan. Rune & Berg lähestyi haastetta tutkimalla erilaisten businessparkien kilpailukenttää Suomessa ja ulkomailla. Kartoitimme kiinteistön luonteenpiirteitä ja vahvuuksia, kuten tehokasta muotokieltä, sisätilojen muunneltavuutta ja kätevää sijaintia.

Syvän ymmärryksen myötä aloitimme suunnittelun: loimme projektille selkeät suuntaviivat ja lähdimme viemään suunnitelmia kohti haluttua päämäärää. Tavoite oli luoda modernin työympäristön ohella mahdollisuuksia myös työpäivän jälkeiseen ajanviettoon.

Koska rakennuksesta luotiin ihanteellinen kasvualusta yrityksille, sai se nimen Farmi. Kehittämämme konsepti visuaalisine elementteineen, logoineen ja typografioineen toimii pohjana kaikelle kiinteistön markkinointimateriaaleille.

Työskentelimme kohti eläväistä ja aktiivista kiinteistöä, joka toimii alustana monenlaisille yrityksille. Tila- ja käyttäjäkokemuksen kannalta keskeiseksi elementiksi muodostui monipuolinen ja vetovoimainen ravintolamaailma, joka houkuttelee asiakkaita myös muista alueen kiinteistöistä.

Lopputulos: rohkea uudistuminen kannatti

Lopputuloksena projektista syntyi luovia ratkaisuja pullollaan oleva elävä kiinteistö, johon kiinteistön omistaja löysi helposti uudet vuokralaiset. Rakennus muuttui riippakivestä ylpeyden aiheeksi.

Tämä on lisännyt tilojen vuokralaiskysyntää ja selkeästi vaikuttaa vuokraamiseen. Tänä päivänä tilojen hallitsija ei voi vuokrata enää pelkkiä seiniä vaan konseptit business park -tyylisiin taloihin tulee luoda ja brändätä.
Kristiina Borg, projektipäällikkö, KEVA
Edellinen referenssi
Seuraava referenssi