European Film Weeks 2019

Jokakeväisten elokuvaviikkojen esitteen taitto on syntynyt Rune & Bergillä jo useana vuotena. Elokuvaviikkojen vuosittain vaihtuvat teemat näkyvät esitteiden visuaalisessa ilmeessä aina uudella ja ajankohtaisella tavalla.

European Film Weeks 2017

European Film Weeks 2015

Porin SuomiAreena 2017

Euroopan komission Suomen-edustusto ja Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimisto osallistuivat Porin SuomiAreena -tapahtumaan.

Rune & Bergin suunnittelema raikas visuaalinen ilme tuki käytyä debattia Suomen EU-taipaleesta ja tulevaisuudesta. Ilme näkyi sosiaalisessa mediassa Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa.

Kangaskassit 2016

Kangaskassien avulla EU haluttiin jalkauttaa ihmisten pariin ja tehdä isosta toimielimestä helposti lähestyttävämpi. Kassien graafinen ilme luo jatkumon Euroopan komission Suomen-edustuston näyteikkunailmeelle.

Kasvun karavaani 2015

Keskeiset suomalaiset EU-toimijat järjestävät vuosina 2015 ja 2016 alueellisia EU-aiheisia teemapäiviä eri puolilla maata. Kiertueen aikana keskusteltiin alueellisella tasolla kasvu-, työllisyys- ja kilpailukykypolitiikasta sekä alue- ja rakennepolitiikasta.

Rune & Bergin suunnittelema visuaalinen ilme tukee Kasvun Karavaani -kiertueen yhteiskunnallisia teemoja. Värikäs, selkeä ja havainnollinen ilme soveltuu hyödynnettäväksi niin sähköisissä tapahtumakutsuissa, lehti-ilmoituksissa kuin sosiaalisessa mediassakin. Ilme herätti ihastusta myös Ranskassa, jossa kuvitus otettiin käyttöön.

Julkisivuilme 2013

Helsingin Voimatalossa sijaitseviin EU-yleisötiloihin luotiin kutsuva visuaalinen ilme, joka vahvistaa EU-instituutioiden näkyvyyttä ja positiivisia mielikuvia kansalaisten silmissä

Eurooppasali on Euroopan komission Suomen-edustuston ja Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston yhteinen tila, jossa järjestetään Euroopan unioniin ja Eurooppaan liittyviä tilaisuuksia.

Julkisivun uusi, omaleimainen visuaalinen ulkoasu ilmentää Euroopan komission ja Euroopan parlamentin palveluita tasapuolisesti ja tuo EU:n lähemmäksi kansalaisia, kutsuen ihmiset yhteen ajankohtaisten yhteiskunnallisten teemojen äärelle.

Edellinen referenssi
Seuraava referenssi