Rengasvalmistajan toimitiloista kuvastuu arvostus henkilökuntaa ja alaa kohtaan

Lähtökohta

Espoossa sijaitsevan Continental Renkaan työtilat haluttiin uudistaa sekä toiminnoiltaan että tunnelmaltaan. Hälyisäksi koettuihin työtiloihin kaivattiin rauhaa, ja kohtaamistiloihin viihtyisyyttä ja aktiivisuutta lisääviä ratkaisuja.

Mitä tehtiin?

Yritysuskollisuuteen kannustavalla Continental Renkaalla työurat ovat usein huomattavan pitkiä. Siksi työntekijöiden kokonaisvaltaiseen työhyvinvointiin halutaan panostaa.

Suunnitteluprosessin alussa työntekijöille järjestetyissä haastatteluissa ja työpajoissa nousi esiin erityisesti rauhallisten ja ergonomisten työpisteiden tarve. Myös allergiaystävällisyys ja tilojen vaivaton puhtaanapito nostettiin esille.

Rauhallisuuden lisäksi työtilojen suunnittelun avainsanoja olivat avoimuus ja selkeys. Lasiseinien avulla tiloihin saatiin sekä läpinäkyvyyttä että yksityisyyttä sitä tarvitseville. Taustahälinää ja muuta melua vähennettiin seinäkkeiden ja tekstiililattioiden avulla. Tiimit sijoitettiin uudestaan niin, että tarve huudella työpisteeltä toiselle katosi. Käytäviltä kantautuvia keskusteluja ja puhelintyöstä aiheutuvaa puhetta blokattiin sermeillä, akustoivilla materiaaleilla ja yhteisillä pelisäännöillä.

Kun taukojen viettämiseen suunniteltiin tyylikkäät, vuorovaikutukseen kannustavat tilat, keskittymistä häiritsevät keskustelut työpisteiden äärellä vähenivät.

Myös neuvotteluhuoneiden suunnittelussa kiinnitettiin erityistä huomiota levolliseen äänimaailmaan. Ajattoman tyylikkäät kokoustilat sekä tunnelmallinen aula-alue ovat linjassa Continental Renkaan yritysmielikuvan kanssa.

Lopputulos: asiakkaan arvojen ja ilmeen mukainen työympäristö

Uudistetut tilat ilmentävät sekä tyyliltään että toiminnoiltaan Continental Renkaan brändiä. Työntekijöiden tarpeita kuunnellen suunnitellut työskentelytilat ja vastapainoa tuovat yhteis-ja taukotilat viestivät henkilökunnan arvostuksesta ja laatutietoisesta yrityksestä.

Kuvat: Aleksi Tikkala
Edellinen referenssi
Seuraava referenssi