Värikäs, tunnelmallinen, keskusteluun kannustava – kustantamoiden yhteinen työympäristö on kuin hyvä kirja

Lähtökohta

Bonnierin kustantamoperhe muutti 2017 uusiin tiloihin Helsingin Lönnrotinkadulle. Muuton aikaan Bonnier Kirjat Oy:n nimen alla toimivat Suomen eturivin kustantamot WSOY, Tammi, Johnny Kniga ja Readme.fi.

Mitä tehtiin?

Uuden työympäristön suunnitteluprosessi alkoi kustantamoiden työntekijöiden haastatteluilla ja vanhan työympäristön havainnoinnilla. Vanha, lokeroitunut toimistoympäristö ei tilana ruokkinut avoimuutta tai vuorovaikutusta, mitä yhteisten taukotilojen puute entisestään korosti. Erityisesti osastojen ja tiimien välisen kanssakäymisen toivottiin muuton myötä lisääntyvän.

Työyhteisölle järjestetyissä työpajoissa etsittiin tapoja varmistaa, että uudet tilat vastaavat työnteon tarpeisiin ja ohjaavat yrityskulttuuria haluttuun suuntaan. Tilojen haluttiin kuvastavan työpaikkaa, josta ammattitaitoinen, intohimoisesti työhönsä suhtautuva henkilökunta on ylpeä. Uusien tilojen tulisi ruokkia koko kustantamoyhteisön välistä kanssakäymistä sekä mahdollistaa yhteiset tapahtumat ja tilaisuudet.

Tilojen tunnelman avainsanoja olivat rentous, tarinallisuus, luovuus ja laadukkuus. Kustantamoilla oli paljon taidetta ja hyvin säilytettyjä vintagekalusteita, joita käytettiin myös uuden tilan rakennuspalikoina. Kirjoja tuotiin näyttävästi esille, ja niiden lukemista varten suunniteltiin omia pisteitä.

Kirjoilla ja kirjailijoilla on tiloissa suuri rooli. Neuvotteluhuoneet on nimetty kirjallisuudesta tuttujen hahmojen ja paikkojen mukaan. Lasiseinistä voi lukea katkelmia kustantamoiden klassikoista.

Muuton jälkeen henkilöstölle järjestettiin työpaja, jossa käytiin läpi uusien tilojen käyttöönottoa ja jatkokehitysmahdollisuuksia. Yhdessä laadittujen, tilakohtaisten pelisääntöjen avulla ympäristön toimivuutta parannettiin entisestään.

Lopputulos: avoimuuteen kannustava, ylpeyttä herättävä työympäristö

Uudet tilat lisäsivät toivotusti yhteisöllisyyttä. Tiedonkulusta tuli avoimempaa, kollegoiden välisistä kohtaamisista säännöllisempiä. Erityiskiitosta saivat sekä kommunikaation että fyysisen tilan avoimuutta lisänneet ratkaisut, tyylikkäät neuvotteluhuoneet ja viihtyisät kahvilat. Siisteys parani, kun tavaroille suunniteltiin kunnolliset säilytystilat. Edustavaa toimistoa on ilo esitellä myös vieraille.

Kuvat: Aleksi Tikkala
Edellinen referenssi
Seuraava referenssi