Palvelumuotoilun ammattilaiset kohtasivat Torontossa

Service Design Global Conference järjestettiin tänä vuonna 9.-11.10. Torontossa Kanadassa. Kaksipäiväinen konferenssi kokosi yhteen yli 800 palvelumuotoilun ammattilaista ympäri maailmaa. Näin Rune & Bergin Virve Penttilä ja Sini-Ala Nikula summaavat konferenssikokemustaan:

“Kahteen päivään mahtui huima määrä monipuolista sisältöä luennoista työpajoihin. Tunnelmaltaan tilaisuus oli mahtavan yhteisöllinen: kaikkia osallistujia yhdisti intohimo alaa kohtaan, mikä näkyi vilpittömänä intona kohdata kollegoita ja kuulla kunkin taustoista ja kokemuksista. Seuraamamme esitykset tarjosivat jälleen uusia loistoesimerkkejä siitä, miten palvelumuotoilulla on mahdollista ratkoa haastavia, vaikeasti hahmotettavia ja laajoja asiakokonaisuuksia ihmisläheisesti, sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Aineettomien ja monimutkaisten asioiden työstäminen helpottuu, kun ne konkretisoidaan näkyväksi. Palvelumuotoilun ytimessä on prosessi, joka kantaa haasteen määrittämisestä ratkaisuun saakka. Prosessiin on kuitenkin luotettava vaikeissakin tilanteissa. Prosessien muotoilu nousikin vahvasti esille konferenssin sisällössä. ”

”Kokemukselliseen työpajaan pääsimme tutustumaan Danish Design Centerin tulevaisuuden terveydenhuoltoa käsittelevässä työpajassa, jossa yhdistettiin hienosti aistinvaraisuus ja tulevaisuusskenaariot: Skenaarioihin syvennyttiin silmät peitettyinä. Tulevaisuuskuviin oli helppo eläytyä, kun käytössä oli vain kuuloaisti. Tulevaisuusskenaariot ja niiden potentiaali olivat muutenkin tapahtumassa vahvasti esillä. Ympäristömme kehittyy koko ajan kiihtyvällä tahdilla, minkä mahdollisuuksien ja uhkien ymmärtämisessä skenaariot toimivat loistavasti.“