E3-konsortio kokoontui innovoimaan: tiedettä ja käyttäjäymmärrystä

Business Finlandin rahoittama Excellence in Pandemic Response and Enterprise Solutions, eli E3-hanke, kokoontui konsortion voimalla yhteiseen live-työpajaan Keilaniemessä. E3-hankkeen päätavoitteena on kehittää ratkaisuja, jotta yhteiskunta ja ihmiset voivat jatkaa toimintaansa pandemioiden aikana. Hanke koostuu monialaisesta osaamisesta, jossa tieteellinen tutkimus ja yritysten osaaminen yhdistyy toisiinsa. Tavoitteen saavuttamiseksi mukana on 7 tutkimusorganisaatiota ja 22 monialaista yritystä, jotka työskentelevät tämän laajan innovaatioprojektin parissa. Työpajaan osallistui noin 50 erilaista poikkititeteellistä asiantuntijaa ja tutkijaa ympäri Suomea. Rune & Berg Designilta mukana oli design-strategit Sini Ala-Nikula, Jenny Soldan ja Heidi Linkka.

Innovaatiopäivä starttasi teemakeskusteluilla, joissa aiheina oli viruksen leviäminen sisätiloissa, ihmisten käyttäytyminen sekä ratkaisujen suunnittelussa huomioitavat tekijät. Iltapäivällä pureuduttiin erilaisiin käyttötapauksiin (use case) ja PoCeihin (proof of concept). Tavoitteena oli konsortion kesken jakaa tietoa sekä koota uusia ajatuksia ja ideoita, joita voidaan jatkojalostaa hankkeessa.

Laajassa työpajassa koko E3-hankkeen osallistujat pääsivät jakamaan tietoa virustutkimuksen vaiheista, kehitteillä olevista uusista ratkaisuista ja ideoimaan kokonaan uusia aihioita. Rune & Berg Designin rooli on tuoda ihmiskeskeistä näkökulmaa tutkimukseen ja uusiin ratkaisuihin. Palvelumuotoiluosaamisemme ja näkökulmamme käyttäjäymmäryksestä sai lämpimän vastaanoton ja herätti hyvää keskustelua. Seuraavaksi keskitymme pandemian aiheuttaman kuluttajakäyttäytymisen tutkimiseen, asiakasymmärryksen syventämiseen sekä mielenkiintoisen palveluympäristön löytämiseen testaamista varten. Tarkoituksena on testata uudenlaista palvelupolkua sekä tarkentaa asiakkaiden tarpeita ja suhtautumista palveluiden käyttämiseen sen eri vaiheissa. Tavoitteenamme on luoda terveysturvallinen ja vetovoimainen palveluratkaisu erinomaista asiakaskokemusta tavoitteleville palveluliiketoiminnan toimijoille.

Hanke jatkuu vuoteen 2024 asti. Lue lisää E3-hankeesta: pandemicresponse.fi

Seuraatko meitä? Ajankohtaista ja mielenkiintoista sisältöä löydät myös meidän somesta.