Graafisella muotoilulla mieleenpainuvia tilakokemuksia

Graafinen muotoilu on mielikuvien luomista visuaalisin keinoin, joita voi hyödyntää monipuolisesti tilan kokemuksellisuuden luomisessa tai käytettävyyden parantamisessa. Graafisten elementtien rooli tilassa voi olla tiloja tukeva, tiloja opastava tai käyttäjiä inspiroivia.

Jotta toivottu tilakokemus ja käytettävyys saavutetaan graafisen muotoilun keinoin, on tärkeää ymmärtää tilallinen kokonaiskonsepti. Kaikki lähtee konseptin syvällisestä ymmärtämisestä, jonka kautta luodaan visuaalisia elementtejä tukien brändimielikuvaa ja arvoviestiä. Graafisen muotoilun avulla voidaan kertoa yrityksen tarinaa visuaalisesti ja ohjata käyttäjiä.

Kokemuksellisuutta graafisilla tilaelementeillä

Tiloihin suunnitellut graafiset tilaelementit ja visuaaliset viestit ovat vahva osa kokemuksellisuutta. Graafiset tilaelementit kertovat tarinaa, viimeistelevät halutun tunnelman ja tukevat käyttökokemusta. Tila voi tarjota elämyksellisyyttä ja sielunruokaa sekä toimia inspiroivana tilana niin asiakkaille kuin työntekijöille.

Oli kyse sitten kiinteistöstä, palvelu- tai työympäristöstä, graafisilla yksityiskohdilla on suuri vaikutus tilojen tunnelmaan. Tunnelma tilassa muodostuu väreistä, materiaaleista, valaistuksesta ja kalustuksesta. Tilojen grafiikkaa voidaan hyödyntää muun muassa lasiseinäteippauksissa, matoissa, tekstiileissä, tapeteissa ja kalusteissa.

Kokemuksellisen graafisen muotoilun keskiössä on aina erottuva tarinallisuus ja sen esiin tuominen monikerroksisin keinoin.

Grafiikka ja tilojen käytettävyyden parantaminen

Tilojen käytettävyyttä voidaan tukea graafisten elementtien avulla, joilla ohjataan asiakasta liikkumaan ja toimimaan tilassa. Opasteet, ohjautuvuus ja turvallisuuden tunne ovat tärkeitä elementtejä tilakokemuksen rakentumisessa. Jotta kokemus on loppukäyttäjälle mahdollisimman selkeä, on tärkeää esittää relevanttia informaatiota oikealla tavalla. Myös se miten puhutellaan, viestintätyyli ja äänensävy, ohjaavat vahvasti haluttuun tilakokemukseen.

Opastekonsepti sisältää usein suuntaavia nuoliopasteita, paikkaa kuvaavia opasteita, huoneopasteita, kerros- tai aluekarttoja ja mahdollisesti ulko-opasteita ja valomainoksia. Teippausten avulla taas voidaan lisätä tilojen toiminnallisuutta erilaisin peittoastein aina läpikuultavista teippauksista täysin peittäviin ratkaisuihin. Lasiseinäteippausten tyyli voi vaihdella asiakkaalle suunnitellusta turvateippauksesta näyttäviin graafisiin pintoihin.

Ikonit, eli piktogrammit, ovat iso osa opastamista. Hyvin suunniteltuina piktogrammit voivat välittää universaaleja viestejä ja niiden esittämä tieto voi olla tekstiä nopeammin ymmärrettävissä. Siinä missä kirjoittamisella pystytään kertomaan monimutkainenkin viesti hyvin seikkaperäisesti, piktogrammit mahdollistavat nonverbaalisen kommunikaation käytön yhteisestä kieli- tai kulttuuriymmärryksestä riippumatta. Opasteiden sijoittelulla on myös suuri merkitys havainnoinnin näkökulmasta; opasteiden lähelle on päästävä vaivatta tai niiden luokse voi johdattaa ohjaavalla lattiamateriaalilla. Värityksen on hyvä olla yhtenäinen ja erottua tilan muusta värimaailmasta.

Graafisten elementtien yhtenäisyys ja ennakoitavuus takaavat sen, että asiakaskokemus pysyy vaivattomana, yhtenäisenä ja turvallisena. Rikkonainen ja hajanainen grafiikka voi aiheuttaa käyttäjässä epävarmuutta ja hämmennystä.

Parhaimmillaan hyvin suunniteltu visuaalinen tilailme graafisten elementtien kanssa luo elämyksellisen kokemuksen ja ohjaa intuitiivisesti käyttäjää. Se ilmentyy ja tuntuu samalta kaikilla rajapinnoilla, pikseleistä fyysiseen tilaan tai tulosteeseen.

Tunnelma ja käyttökokemus

Mieleenpainuvan tilakokemuksen luomisessa graafisen muotoilun keinoin on hyvä muistaa nämä kaksi asiaa:

  1. Tunnelma: Mitä tilan visuaalisen ilmeen ja tunnelman tulisi viestiä? Onko se brändin mukainen ja tukee arvoviestiä?
  2. Käyttökokemus: Onko tilojen käyttökokemus linjassa visuaalisen ilmeen tahtotilan kanssa? Onko asiakas- tai työntekijäpolulla ongelmakohtia, joita voisi parantaa esimerkiksi opastamisella?

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää.

Seuraatko meitä? Ajankohtaista ja mielenkiintoista sisältöä löydät myös meidän somesta.