Suomen Väriyhdistyksen Iiris 2024 -palkinto Rune & Berg Designille

Palkinto jaettiin kansainvälisenä väripäivänä

AIC International Colour Association on valinnut kevätpäivän tasauksen (21. maaliskuuta) kansainväliseksi väripäiväksi. Päivän tarkoitus on juhlistaa väriä ja kiinnittää siihen huomiota ihmiskuntaa yhdistävänä ilmiönä sekä nostaa esiin väriin liittyviä tapahtumia ja saavutuksia.

Iiris-palkinto jaetaan tunnustuksena teoksesta tai tapahtumasta, jossa värien taitava käyttö on huomattavalla tavalla lisännyt ympäristön viihtyisyyttä, tuonut myönteisiä elämyksiä, parantanut elämän laatua tai lisännyt turvallisuutta tai jossa värien tutkimus on merkittävällä tavalla syventänyt väritietoutta. Jakamalla tunnustuksen yhdistys haluaa kiinnittää huomiota värin käytön mahdollisuuksiin visuaalisen kokemusmaailman ja ympäristön keskeisenä tekijänä.

Iiris 2024 muotoilutoimisto Rune & Berg Designille

Suomen Väriyhdistyksen Iiris 2024 on myönnetty muotoilutoimisto Rune & Berg Designille heidän ansioistaan tilojen kokemuslähtöisessä värisuunnittelussa.

Suunnittelutyön lähtökohtana on luoda holistisia, moniaistillisia ja merkityksellisiä kokemuksia rakennetussa ympäristössä. Kokemuslähtöinen värisuunnittelu näkyy siinä, miten kullakin kohteella on oma tyypillinen värimaailmansa, paikan tuntunsa ja kohteeseen sopiva tunnelmansa. Lentokentän odotusaula, eri yritysten toimitilat, hotellit ja kirjastot ovat hyvin erilaisia suunnittelukohteita erilaisille käyttäjille. Värien avulla on tuettu niin rauhallista ja virikkeellistä työympäristöä kuin intuitiivisia ja elämyksellisiä julkisia tiloja, palvelumuotoilun metodiikkaa hyödyntäen. Tarvittaessa on huomioitu ikäihmisten tarve riittäviin kontrasteihin sekä autismin kirjon käyttäjien aistiesteetön ympäristö ja rauhallinen värimaailma.

Laajasta tuotannosta Väriyhdistys haluaa mainita erityisesti Helsingin Kalasataman uuden kirjaston. Vaikka värin käyttö on paikoin rohkeaa ja yllättävää, se on helposti lähestyttävää. Värin, muotojen, kalustuksen, valaistuksen ja eri kokoisten tilojen avulla on luotu paikkoja leikkiin, lukemiseen ja rauhoittumiseen.

Rune & Berg Design on osoittanut määrätietoisella näkemyksellään, miten eri tavoin värin avulla voidaan lisätä rakennetun ympäristömme laatua, viihtyisyyttä, turvallisuutta ja iloa.

Tunnustus lisää rohkeutta ja luottoa omaan intuitioon

“Tämä tunnustus on meille merkityksellinen ja tuntuu upealta tulla palkituksi pitkän ajan työstä. Koko meidän 13 vuotisen historian aikana olemme päässeet tekemään monipuolisia hankkeita, joita suunnittelemme aina asiakkaille, ei itselle. Lopputulos ja tavoiteltava kokemus tilassa syntyy värien, materiaalien ja muotojen kautta, jotka valaistus sytyttää eloon”, Rune & Berg Designin muotoiluliiketoiminnasta vastaava Sara Tuohikumpu kertoo.

“Olemme viime vuosina puhuneet paljon rohkeudesta, mikä tarkoittaa erilaisia asioita: joissain projekteissa rohkeita värejä ja toisessa esimerkiksi asiakkaan rohkaisua löytämään oma äänensä ja identiteettinsä. Tunnustus lisää meille rohkeutta kaikkiin tuleviin hankkeisiin materiaaleja ja värejä valitessa, ja siihen että luottaa omaan ääneen ja intuitioon entistä vahvemmin. Palkinnolla on iso merkitys meidän suunnnittelijoille ja se rohkaisee tekemään ainutlaatuisia visuaalisia ilmeitä myös jatkossa. Kasvamme ja kohottaudumme edelleen uuteen ja ainutlaatuiseen”, Sara iloitsee.

Suomen väriyhdistys

Suomen väriyhdistys on väriä työkseen käyttävien ja tutkivien ammattilaisten yhteydenpitoverkosto ja tiedotuskanava. Yhdistyksen päämääränä on edistää väritutkimusta ja hyvää värien käyttöä, ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä ja tehdä suomalaista väritietoutta ja taitoa tunnetuksi maailmalla.

Iiris-palkinnon aikaisemmat saajat: 2023 fotoniikan ja spektrikuvantamisen tutkija ja professori Markku Hauta-Kasari, 2021 konservaattori Malla Tallgren, 2020 tutkija ja kääntäjä Pirkko Holmberg, 2019 elokuvaaja & värimäärittäjä Pentti Keskimäki, 2018 myyntipäällikkö Leif Wikgren, 2017 tekstiilitaiteilija Inka Kivalo, 2016 taidemaalari Carolus Enckell, 2015 lavastus- ja valaistussuunnittelija Markku Uimonen, 2014 Helsingin Kaupungin rakennusvalvontavirasto, Tikkurila Oyj ja Metropolia Ammattikorkeakoulun paperikonservoinnin koulutusohjelma, 2006 webdesigner Päivi Hintsanen, 2005 työryhmä Värien maailma lasten infektio-osastolla (lastenhoitaja Marina Hietala, lastenhoitaja Margit Pasola, osastonhoitaja Annika von Schantz ja Sairaanhoitaja Arja Wessman) HYKSin Lasten ja nuorten sairaalan osasto.¨

Yhdistyksen verkkosivuilla www.svy.fi on lisää tietoa muun muassa Iiris-palkinnon aikaisemmista saajista.

Lue Helsingin Sanomien artikkeli Iiris 2024 -palkinnosta ja kauppakeskus Redin toiseen kerrokseen tammikuussa avautuneesta Kalasataman kirjastosta, joka pursuaa värejä, valoja ja kiinnostavia muotoja.

Seuraatko meitä? Ajankohtaista ja mielenkiintoista sisältöä löydät myös meidän somesta.