Uusi Sentio Insight -työympäristömittaus: dataa mutun sijaan

Rune & Berg Design on kehittänyt täysin uudenlaisen mittauspalvelun, jonka avulla saadaan ymmärrystä toimiston toimivuudesta ja merkityksellisyydestä.

Sentio Insight antaa organisaatioille ja kiinteistökehittäjille helposti ja nopeasti analysoitua tietoa tilankäyttäjien kokemuksista. Työympäristömittauksen avulla saadaan tunnistettua toimiston merkitykselliset kehitystarpeet ja menestystekijät sekä kartoitettua työympäristön kilpailukyky suhteessa alan muihin toimijoihin.

Ennen kaikkea mittaus mahdollistaa oikeiden ja osuvien toimenpiteiden ja investointien tekemisen. Tuloksia voi hyödyntää myös organisaation tai kiinteistön brändimielikuvan kehittämisessä.

Miten työympäristömittaus toteutetaan?

Mittaus kestää kokonaisuudessaan vain kolme viikkoa sisältäen valmistelut, kyselyn sekä tulosten analysoinnin ja läpikäynnin kokeneen työympäristöasiantuntijamme johdolla. Löydösten pohjalta voimme edetä konkreettisen toimenpidesuunnitelman tekemiseen, jonka avulla on helppo kehittää työympäristöä.

Palvelu muuntaa käyttäjien kokemukset työympäristön toimivuudesta mitattavaan ja vertailtavaan muotoon, joita analysoimalla saadaan tunnistettua toimiston kehityskohteet ja menestystekijät.

Työympäristömittauksessa analysoitavia strategisia aihealueita ovat

  • työn sujuvuus
  • innovointi ja oppiminen
  • vetovoimaisuus
  • sitoutuminen ja motivaatio
  • työhyvinvointi

Menestystekijöitä tarkastellaan teemoitetuilla kysymyksillä toimiston sijainnista, tilajaosta ja kalustuksesta, työskentelytavoista, työyhteisöstä, vuorovaikutuksesta ja palautumisesta, viihtyisyydestä ja käyttömukavuudesta sekä toimintakulttuurista ja strategisuudesta. Mittaus auttaa hahmottamaan paremmin yksilötyön, yhteisten työskentelytapojen ja hybridityön sujuvuutta. Mittauksessa tarkastellaan työympäristön toimivuutta monipuolisesti eri näkökulmista aitoihin käyttäjäkokemuksiin pohjautuen.

Asiakastarpeen sysäämä, pandemian vauhdittama ja Business Finlandin rahoittama kehitysprojekti

Työympäristö on tutkitusti aina enemmän kuin vain tila mihin mennään tekemään työtä – se on yksi strategisen johtamisen keino. Sillä on merkitystä millaisessa tilassa ollaan, mitä siellä saadaan aikaan ja miltä tilassa tuntuu. Juuri tätä laadullista kokemusta ei ole ennen työympäristöissä pystytty mittamaan, mutta nyt Sentio Insightin avulla voidaan mitata, todentaa ja saada dataa siitä mitä intuitiivisesti on voitu tähän asti havainnoida. Tämä konkreettinen asiakastarve työympäristöjen laadullisen kokemuksen mittaamisesta on tunnistettu Rune & Berg Designilla jo ennen koronapandemiaa, ja päätimmekin hyödyntää pandemia-ajan mittauspalvelun kehitystyöhön.

Kehitysprojektissa oli mukana monipuolinen poikkitieteellinen tiimi Rune & Berg Designilta. Sentio Insight kehitettiin Business Finlandin innovaatiorahoituksen avulla vuosien 2020-2022 aikana. Vuonna 2021 mittauspalvelun teknologinen kehitys aloitettiin yhteistyössä Siili Solutions Oyj:n kanssa, joka toi kehitysprojektiin osaamista digitaalisen kokemuksen ja käyttöliittymän kehittämisestä.

Uuden sukupolven mittauspalvelua on helppoa, miellyttävää ja sujuvaa käyttää. Sentio Insightin avulla mutu muuttuu analysoiduksi dataksi.

Tutustu tarkemmin Sention Insightiin ja pyydä esittely >

Lisätietoja Sentio Insightista:
Sini-Tiina Sundberg
050 517 6187
sini-tiina.sundberg@rbdesign.fi

Seuraatko meitä? Ajankohtaista ja mielenkiintoista sisältöä löydät myös meidän somesta.