Sention hyödyt kiinteistökehittäjille

Sentio Insight –
vuokralaiskokemuksen kehittämisen työkalu

Toimistojen saralla puhutaan paljon työntekijäkokemuksen kehittämisestä, mutta myös vuokralaiskokemus nousee yhä merkityksellisemmäksi. Koska toimitilat ja niiden käyttö ovat vahvassa murroksessa, tarvitsevat vuokralaiset entistä enemmän tukea ja dataa päätösten tueksi. Asiakkaat eivät ole varmoja tulevaisuuden työskentelystä, joten vuokrasuhteisiin halutaan joustoa ja lyhyempiä sopimuksia. Mitä jos voisit kiinteistön edustajana tarjota vuokralaiselle lisää varmuutta siitä, että tarjottu tila toimii myös kahden vuoden päästä? Tai lujittaa jo olemassa olevaa vuokralaissuhdetta?

Sentio Insight on työympäristömittauspalvelu, joka auttaa ymmärtämään miten toimisto toimii vuokralaisen työntekijöiden näkökulmasta. Se mittaa kuutta eri fyysiseen työympäristöön keskittyvää osa-aluetta: työympäristö, kalustus, työskentely, työyhteisö, käyttömukavuus ja strategisuus. Mittaus voidaan toteuttaa olemassa oleville vuokralaisille tai tarjota osana vuokraneuvotteluja potentiaalisille vuokralaisille.

Sentio Insightistä on hyötyä: kun halutaan klousata vuokrasopimus

Toimitilavuokrauksen markkinoilla riittää nyt vuokrattavia neliöitä, mutta vuokrauspäätöksiä lykätään. “Emme tiedä, miltä tulevaisuuden työskentely ja toimisto näyttää”, on yleinen argumentti päätöksen venymiselle. Tässä tapauksessa Sentio Insightia voi käyttää apuvälineenä toimiston toimivuuden validoimiselle esimerkiksi vuoden päästä vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta. Jos mittauksessa havaitaan kehityskohtia, niihin voidaan reagoida. Näin epävarmuus toimiston toimivuudesta tulevinakin vuosina vähenee. Sentiota voi käyttää myös mittaamaan nykyisen toimistotilan epäkohtia ja osoittaa, miten uusi tarjottu tila ja kiinteistö vastaa paremmin organisaation tarpeisiin.

Sentio Insightistä on hyötyä: kun halutaan lujittaa vuokralaissuhdetta

Toinen vaihtoehto on toteuttaa Sentio Insight -mittaus jo vuokralaisena oleville yrityksille heidän toimitilojensa tai koko kiinteistön kehittämiseksi ja vuokralaissuhteen vahvistamiseksi. Mittauksen avulla saadaan tietoa tärkeimmistä toimistoon liittyvistä kehityskohdista. Avoimista vastauksista voi puolestaan hyvin saada ehdotuksia myös esimerkiksi kiinteistön yhteiskäyttöisten tilojen ja palveluiden tarpeesta. Ideaalisti mittaus toteutettaisiin esimerkiksi vuosittain, jotta vuokranantaja pysyy vuokralaisten pulssilla.

Mittauksen tulosten pohjalta pidämme yhteiskehittävän työpajan avainhenkilöiden kanssa, jonka perusteella tuotetaan konkreettinen toimenpidesuunnitelma kiinteistön tai yksittäisen toimitilan kehittämiseksi.

Mitä havaintoja Sentio Insight -mittauksella on saatu?

Olemme toteuttaneet Sentio Insight -mittauksia eri organisaatiolle eri toimialoilla. Alla muutama esimerkki havainnoista, joita mittauksen avulla on saatu.

  • Toimiston lähialueella tulisi olla enemmän hyödyllisiä ja vetovoimaisia palveluita
  • Toimiston sijainti koetaan haasteelliseksi, mutta lähialueen koettu turvallisuus korostui kyselyssä positiivisesti ja tästä saatiin konkreettisia kehitysideoita ja näkökulmaa viestintään
  • Toimisto ei juurikaan kuvasta tavoiteltua brändimielikuvaa etäyhteyksien päähän, mitä asiakas ei ollut aiemmin pohtinut
  • Toimiston laitteet toimivat todella hyvin, mutta etäpalavereille ei löydy sopivaa tilaa
  • Uudet tilatyypit ja käytänteet olivat jääneet paljon etänä oleville kirkastamatta, eroja eri käyttäjäryhmien välillä

Kiinnostuitko?

Lue lisää Sentio Insightista tai ota yhteyttä Sini-Tiina Sundbergiin
sini-tiina.sundberg@rbdesign.fi, 050 517 6187

Seuraatko meitä? Ajankohtaista ja mielenkiintoista sisältöä löydät myös meidän somesta.