Ajatuksia virtuaalisten post-it-lappujen takaa

Virtuaalista fasilitointia

Pandemian myötä työpajojen keltaiset post-it-laput ovat muuttuneet virtuaalisiksi kopioiksi ja puheensorina pöytäryhmissä breakout-huoneiksi. Työpajailu on kestänyt läpi etätyön ja kokoontumisrajoitusten, sillä se on mainio ja tehokas tapa kehittää, suunnitella ja syventää yhteistä ymmärrystä. Toteutusmuoto on vain muuttunut.

Meillä Rune & Bergillä työpajat ovat kiinteä ja vakiintunut toimintamalli suunnitteluprosesseissamme. Fasilitoidut työpajat kokoavat yhteen suunnittelijoiden kanssa projektitiimejä, päättäjiä, tilojen käyttäjiä ja sidosryhmiä. Mutta mitä fasilitointi oikeastaan tarkoittaa? Sana Fasil on latinaa ja tarkoittaa helppoa – eli työpajan fasilitaattori on “helpottaja”. Fasilitaattorin tehtävä työpajoissa on mahdollistaa ja ohjata osallistujien yhteistä eteenpäin vievää ajattelua. Hyvä fasilitaattori innostaa aiheen pariin, auttaa lukkotilanteiden yli (niin dialogisten, asiasisältöisten kuin teknistenkin ongelmien) ja pitää huolta että kaikille ajatuksille on aikaa tulla kuulluksi, ilman että työpaja venyy.

Onnistunut työpaja

Onnistunut työpaja on hyvin valmisteltu, siihen on miellyttävä osallistua ja siinä saavutetaan tavoiteltu lopputulos tehokkaasti lyhyessä ajassa. Osallistujat saavat kuulluksi tulemisen kokemuksen sekä aidon vaikuttamismahdollisuuden. Työpajojen ansiosta suunniteltaviin asioihin sitoudutaan paremmin ja ne jalkautuvat pienemmillä ponnistuksilla. Työpajat ovat ketterä tapa syventää ymmärrystä suunniteltavasta asiasta, tuottaa uusia kehityskelpoisia ideoita sekä tehdä yhteisiä päätöksiä ja toimenpidesuunnitelmia.

Käytämme etätyöpajoissamme Mural-valkotauluohjelmaa sen helppokäyttöisyyden johdosta. Erityisesti työpajaan ensimmäistä kertaa osallistuvan näkökulmasta ohjelman nopea hahmottaminen ja perustoimintojen oppiminen on meidän mielestä tärkeää.

Tällä viikolla on vietetty kansainvälistä fasilitoinnin viikkoa. Olemme juhlistaneet viikkoa työn merkeissä työpajoja valmistellen ja asiakkaidemme kanssa työpajoja pitäen.

#FacilitationWeek

Seuraatko meitä? Ajankohtaista ja mielenkiintoista sisältöä löydät myös meidän somesta.