Mitä on palvelumuotoilu?

Palvelumuotoilu eli service design on käyttäjälähtöistä palveluiden suunnittelua, innovointia ja kehittämistä muotoilun menetelmin. 

Palvelumuotoilun avulla suunnitellaan parempia asiakaskokemuksia – ja sitä kautta luodaan parempaa liiketoimintaa.

Palvelumuotoilun prosessi

Palvelumuotoilun suunnitteluprosessi on hallittu kokonaisuus, jonka avulla löydetään ketterästi menestyksekkäät ratkaisut.

Maailma  ja myös palvelumuotoilun prosessit ovat jatkuvassa muutoksessa. ”Carpe Humanus! Keskitymme ihmiseen” on Rune & Berg Designin motto.

Tutustu tarkemmin, miten tartuimme esimerkiksi Uudenmaan maistraatin palvelumuotoiluun.

1

Palvelumuotoilu päätöksenteossa

Palvelumuotoilun kulmakivi on asiakaskeskeisyys. Suunnittelun keskiössä on asiakas ja hänen saama kokemus palvelusta.

Palvelumuotoilu jalkauttaa asiakaskeskeistä ajattelumallia organisaatioon jokaisen tehdyn projektin avulla.

Ymmärryspankki kasvaa tehdessä ja hyödyntää myös tulevia projekteja. Palvelumuotoilun avulla ymmärretään syvemmin asiakkaan tarpeita, toiveita ja arvoja ja tehdään niihin perustuvaa palvelukehittämistä.

2

Parempia asiakaskokemuksia

Asiakaskeskeisen ajattelumallin ja osallistavien menetelmien avulla suunnitellaan houkuttelevampia, toimivampia ja kokemuksellisempia palveluita.

Kyse voi olla esimerkiksi ihmiskeskeisistä liiketoimintaideoista, palvelu- ja toimintamalleista, asiakaspalveluprosesseista ja palveluympäristöistä.

Palvelumuotoilun avulla saadaan tyytyväisempiä ja sitoutuneempia asiakkaita.

3

Menestyvää liiketoimintaa

Palvelumuotoiija hallinnoi luovaa prosessia, jossa osallistetaan, yhteissuunnitellaan, ideoidaan, ratkotaan ongelmia, innovoidaan, ymmärretään, ja kyseenalaistetaan.

Luova prosessi on aina hieman mystinen; emme alussa tiedä mikä lopputulos tulee olemaan, osaamme vain antaa sille suuntalinjoja. Siksi se on luovaa työtä, olemme hakemassa ratkaisuja, joita ei vielä ole olemassa.

Palvelumuotoilun menetelmät ovat tehokkaita, ketteriä ja johdonmukaisia. Emme tee mitään turhaa.

Missiomme on luoda yksilöllisiä ratkaisuja, jotka vahvistavat asiakkaidemme kilpailukykyä ja erottautumistekijöitä – oli kyse tilan, yrityskulttuurin, tuotteen, identiteetin tai palvelun muotoilusta.

Prosessimme kantaa kartoitusvaiheesta konseptointiin, suunnittelusta toteutuksen valvontaan.

Rune & Berg Design on kumppanisi ideasta käytäntöön – ota yhteyttä, niin selvitetään miten palvelumuotoilumme voi auttaa organisaatiotasi tuottamaan ihmiskeskeisiä menestystarinoita. 

Aloita palvelumuotoilu pienesti

Palvelumuotoilun suunnitteluprosessi ja asiakaskeskeinen ajattelumalli tulevat parhaiten tutuiksi tekemisen kautta.

Mainio tapa aloittaa palvelumuotoilun käyttäminen on toteuttaa sitä kehittämisprojektissa, joka on joka tapauksessa toteutettava.

Nopean projektin avulla saat nopeita tuloksia ja hyötyjä sekä hahmotat miten palvelumuotoilu parhaiten toimii organisaatiossasi.

Liiketoimintamahdollisuuksien konseptointi

Palvelumuotoilun avulla voidaan ketterästi luoda visioita ja konsepteja.

Näin voidaan esimerkiksi kartoittaa uuden potentiaalisen kohderyhmän tavoittamisen keinoja.

Kokonaisvaltainen kehitystyö

Parhaat hyödyt palvelumuotoilusta saat pitkäjänteisen ja kokonaisvaltaisen ja pitkäjänteisen kehittämistyön avulla.

Palvelumuotoilu on ei ole 100 m juoksu vaan maraton. Sen hyödyt tulevat parhaiten esille kun organisaation kaikkea toimintaa ohjaa asiakaskeskeinen ajattelumalli.

Palvelumuotoilu rikkoo sisäisiä siiloja ja ketteröittää liiketoimintaa. Jokainen projekti tuottaa laajasti asiakasymmärrystä josta on hyötyä muuallakin kuin ko. projektissa.

Lähestymistapamme

Maailma on jatkuvassa muutoksessa. ”Carpe Humanus! Keskitymme ihmiseen” on Rune & Berg Designin motto. 

Käyttäjälähtöisessä suunnittelutoimistossa kaikki tekeminen pohjautuu käyttäjäymmärrykseen, eli siihen mitä kohderyhmä tarvitsee ja arvostaa. Toimintamme ytimessä on aina ihminen ja se mistä heille muodostuu merkityksellinen kokemus palvelusta, työyhteisöstä tai fyysisestä ympäristöstä.