Rune & Berg Design kutsui kiinteistökehittämisen ammattilaiset visioimaan alan tulevaisuutta

Rune & Berg Designillä oli ilo järjestää jo neljäs Rune & Berg Talks -keskustelutilaisuus. ”Miltä näyttää kiinteistökehityksen tulevaisuus?” -otsikkoa kantanut tapahtuma järjestettiin osuvasti Runebergin päivänä. Harva tietää, että juuri Runebergin kotitalo Porvoon keskustassa on Suomen ensimmäinen kotimuseo. Asuintalon muuttaminen museoksi vuonna 1882 edusti aikoinaan edistyksellistä vanhan kiinteistön ihmiskeskeistä kehittämistä. Rune & Berg Designin toimisto täyttyi 5.2. kiinteistöalan asiantuntijoista, jotka kokoontuivat pohtimaan, miltä kiinteistökehittämisen tulevaisuus näyttää vuonna 2020.

Miten varmistetaan sekä vanhojen että uusien kiinteistöjen seuraavan 100 vuoden jatkokäyttö?

Miksi  tulevaisuutta on ylipäätään tarpeen miettiä? Rune & Berg Designin johtava suunnittelija ja osakas Sini Ala-Nikula alusti aihetta käymällä läpi Sitran lanseeraamat maailman tulevaisuuden megatrendit 2020, joista kiinteistöjen näkökulmasta keskeisimpinä asioina nousevat sekä teknologian että verkostomaisen vallan voimistuminen. Muita vahvoja trendejä ovat muun muassa tilojen ja funktioiden muunneltavuus, yhteys yhteisöön ja itseen, työn tekeminen rentouttavissa ympäristöissä sekä luovat rakennusratkaisut, kuten veden pinnan hyödyntäminen. Luonnonvarojen kunnioitus ja niiden arvostus näkyy voimakkaasti vaikuttavana trendinä. Koska kiinteistöjen elinkaaret ovat pitkiä ja rakennushankkeetkin voivat kestää useampia vuosia, on tärkeää, että alalla seurataan tarkasti kehitystrendejä ja hyödynnetään vahvasti erilaisia innovointimalleja. Palvelumuotoilun hyödyntäminen kiinteistön kehittämisessä onkin yksi keskeisimmistä työvälineistä.

Sinin alustuksen jälkeen paneuduimme aiheisiin syvemmin paneelikeskustelussa, jossa alan asiantuntevina panelisteina olivat mukana Conficapin kiinteistöjohtaja Atte Köykkä, YIT:n hankekehityksen ja vuokrauksen johtaja Tuula Klemetti, GEM Project Asset Managementin osakas Joona Reunanen sekä NREP:n asuntokehitysliiketoiminnan johtaja Antti Toropainen.

Paneelikeskustelussa nousi esille mielenkiintoisia aiheita kiinteistökehittämisen potentiaalisista kehityskohteista tulevaisuudessa. Yleisö osallistui aktiivisesti ottamalla kantaa ja tarjoamalla keskusteluun erilaisia näkökulmia. Syntyi loistavaa dialogia, minkä inspiroimana syvennyimme kolmeen teemaan pienryhmissä hyödyntäen samalla palvelumuotoilun menetelmiä. Teemoiksi valikoitui teknologia, asiakaskokemus ja vastuullisuus tulevaisuuden kiinteistökehittämisessä. Näiden aihetyöpajojen keskustelussa nousi esille muun muassa seuraavia kokonaisuuksia:

Teknologia mahdollistajana, ei rajoittajana

Panelistit puhuivat mm. sosiaalisesti älykkäistä toimitiloista, jotka toimivat nimenomaan ihmisten, ei teknologian ehdoilla. Tulevaisuudessa teknologian tulisi keskittyä dataperusteisen kulutuksen ohjaamiseen ja vastuullisuuteen, kuten tilan ja neuvotteluhuoneiden käytön tehostamiseen. Näin saisimme hyödynnettyä tiloja monipuolisemmin eri käyttötarkoituksia varten.

Joustavuus ja dynaamisuus ovat tulevaisuuden avainteemoja

Työmme muuttuu tulevaisuudessa projektimaisemmaksi. Rutiinit poistuvat ja luovuudelle, innovoinnille ja verkostoitumiselle jää enemmän aikaa. Tulevaisuudessa arvostamme enemmän inhimillisyyttä, kuten joustavuutta, sujuvuutta, yhteisöllisyyttä ja rauhaa. Järkevintä olisikin, että yritysten ja eri toimijoiden väliset rajapinnat muuttuisivat kevyemmiksi ja lokeromaisesta tila-ajattelusta päästettäisiin irti. Tiloissa tämä konkretisoituisi joustavina, eri yritysten välisinä tai useamman palveluntarjoajan yhteiskäyttötiloina. Oleellista onkin, miten eri työtilojen, asuinkiinteistöjen ja vapaa-ajan kiinteistöjen saumatonta vuorovaikutusta ja yhteiskäyttöä voidaan vahvistaa.

Vastuullisuus kuuluu meille kaikille

Vastuullisuus puhututti paljon. Vastuullisuuden tulisi olla yhteinen, sekä kiinteistön omistajan että vuokralaisten jakama tavoite. Samaa aihepiiriin liittyen nostettiin esille monimuotoisuuden lisääntyminen, sekä tilallisesti että sopimuksellisesti. Vastuullisuuden näkökulmasta yhteistyö eri ryhmien, vuokralaisten, käyttäjien ja sijoittajien/omistajien välillä tulee olemaan keskeisessä asemassa: vastuun pitää olla jaettua.

Tulevaisuuden kiinteistökehitystä sanelee ennen kaikkea ihminen, joka pyrkii luonnostaan yhteisöllisyyteen ja arjen sujuvoittamiseen sekä vastuulliseen elämään.  Ihmiskeskeisyys ja inhimillisiä tarpeita huomioonottava kiinteistönkehitys on kasvava tulevaisuuden trendi. Otetaan askeleita tätä kohden jo tänään!

Rune & Berg kiittää kaikkia osallistujia innostavasta aamusta ja aktiivisesta osallistumisesta. Jatkamme varsinaisen tapahtumakoosteen tekemistä ja palaamme keskusteluihin vielä myöhemmin!