Toimisto, joka on enemmän kuin työpaikka

Lähtökohta

Yousician on digitaalisen musiikin oppimispalveluiden kasvuyritys, jonka nopeasti kasvavalle työyhteisölle suunnittelimme uudet tilat.

Luovan alan toimijana työympäristö on Yousicianille paljon muutakin kuin vain paikka tehdä töitä. Kasvavassa työyhteisössä halutaan pitää kiinni yhteishengestä ja luoda samalla erottuvaa, persoonallista ja työntekijöille merkityksellistä yrityskulttuuria.

Yousician panostaa työssään käyttäjäkokemukseen, joten myös työntekijäkokemus nostettiin tilojen suunnittelussa keskiöön. Projektin lähtökohtana oli työntekijäymmärryksen kartoittaminen, osallistaminen, kuuntelu ja läsnäolo.

Mitä tehtiin?

Tilasuunnittelun lisäksi projektissa panostettiin työskentelykulttuurin kehittämiseen uusissa toimitiloissa.  Rune & Berg järjesti suunnitteluprosessin alkumetreillä työntekijöille ja esimiehille  kolme eri työpajaa, joissa pohdittiin yhdessä, miten työyhteisössä voitaisiin paremmin toteuttaa yrityksen arvoja ja tehdä Yousicianista inspiroiva ja hyvinvointia tukeva työympäristö jokaiselle.

Työpajoissa esiin nousseet asiat toimivat tilasuunnittelun punaisena lankana. Tilojen haluttiin tukevan uusien käytäntöjen mukaan toimimista ja luovan puitteet positiivisen työilmapiirin muodostumiselle niin toiminnallisin kuin visuaalisin keinoin.

Erityisen tärkeäksi asiakas koki kommunikaation helppouden eri tiimien välillä. Tämän takia työtilat toteutettiin avotilana, jossa on riittävästi neuvotteluhuoneita ja pienempiä tiloja ryhmätyöskentelyä varten.

Persoonallista ilmettä tiloihin tuovat erilaiset esillä olevat soittimet, jotka kuvastavat Yousicianin luovuutta ja intohimoa omaa toimialaansa kohtaan.

Lopputulos

Yousicianin uusissa tiloissa työntekijöiden viihtyvyyteen on panostettu, mikä näkyy myös asiakaskokemuksien paranemisena: tyytyväinen työntekijä – tyytyväinen asiakas.

Musiikki saa inspiroida, näkyä ja kuulua koko toimiston alueella. Valmis tila ilmentää kokonaisuudessaan ainutlaatuista Yousician-tunnelmaa, jossa musiikin arvostaminen on yhtä kuin työ ja elämäntapa.

Kuvat: Aleksi Tikkala
Edellinen referenssi
Seuraava referenssi