Puulla on syynsä – niin on jokaisella työtapaturmallakin

Lähtökohta

Versowood on Suomen suurin yksityinen sahatavaran tuottaja ja jalostaja. Suomessa 12 paikkakunnalla toimivan yrityksen työturvallisuustavoite on “tapaturmia nolla”. Versowoodin työturvallisuustilanne oli vuonna 2018 yleisesti ottaen hyvä, mutta nollalinjaan oli vielä matkaa. Yrityksen näkemys on, että jokaiseen työtapaturmalla on syy, joka voidaan eliminoida. Monesti syyt ovat kuitenkin arkisia ja siksi vaarattoman tuntuisia. Yleisimpiä työtapaturmia sahalla ovatkin epäjärjestyksestä ja välinpitämättömyydestä johtuvat onnettomuudet: portaissa ei muisteta pitää kaiteesta kiinni tai lojumaan jätetty työkalu aiheuttaa kompastumisen.

Mitä tehtiin?

Versowoodille luotiin sisällöllisesti ja visuaalisesti samaistuttava työturvallisuuskampanja, joka näyttää arkiset tilanteet uudessa valossa. Jotta kampanja pystyttiin kohdentamaan uskottavasti aitoihin ongelmakohtiin, suunnittelu aloitettiin havainnoinnilla ja haastatteluilla. Sahan arjen seuraamisen ja työntekijähaastatteluiden lisäksi kävimme läpi lähes 1400 läheltä piti -ilmoitusta, joissa kuvaillaan sahalla tapahtuneita riskitilanteita ja niiden syntysyitä.

Turvallisuus on asenne, ei yksittäisiä tekoja. Kampanjan tavoite oli paitsi tuoda tehokkaasti esiin tiettyjä riskitilanteita, myös integroida turvallisuusajattelu entistä vahvemmin osaksi työkulttuuria. Sahalle haluttiin luoda ilmapiiri, jossa kysyminen epäselvissä tilanteissa, kaverin neuvominen ja mahdollisista laiminlyönneistä huomauttaminen ovat itsestäänselvyyksiä.  

Kampanjan visuaalinen ilme ammensi vanhoista valistus- ja opetusjulisteista. Vakavat aiheet tuotiin esiin retrohenkisten kuvitusten ja napakan, suoraan katsojalle kohdistetun retoriikan kautta. Korostettu nostalgisuus teki kampanjasta humoristisen ja tunnistettavan: ilme yhdistyi historialliseen saha-alaan ja sananlaskumuunnokset aitoihin versowoodilaisiin tilanteisiin.

Kampanja vietiin sinne, missä tapahtuu: paloturvallisuudesta puhutaan tupakkakatoksissa, turvavarusteissa tuotantotiloihin tultaessa, kävelyturvallisuudesta portaikoissa. Samat viestit toistuvat myös sähköisissä kanavissa. Kampanjan yhteydessä muita turvallisuuden kannalta olennaisia aineistoja, kuten pelastusohjeita ja vierailijoiden kulkuohjeistuksia, muokattiin kampanjan ilmeen mukaisiksi. Näin Versowoodille luotiin yhtenäinen kuvamaailma ja kieli, jolla työturvallisuudesta pystytään puhumaan huomiota herättävästi, mutta saarnaamatta.

Vanha riihimäkeläinen sanonta. Jokaiselle Versowoodin toimipaikkakunnalle kehitettiin oma nimikkosananlaskunsa.

Lopputulos: Vakuuttava ei ole sama kuin vakava – humoristinen kampanja saavutti yleisönsä

Tunnistettava ja hyväntuulinen kampanja herätti toivotusti huomiota ja resonoi sahan henkilökunnassa. Yhdessä sahan henkilökunnan kanssa työstetty kampanja ei tuntunut holhoavalta tai vanhan toistolta. Ensimmäisten kampanjajulkaisujen jälkeen kampanjaa laajennettiin vielä uusiin aiheisiin, kuten työpaikkakiusaamiseen. Nostalginen ilme kestää aikaa eikä kansanviisauksiksi pilke silmäkulmassa naamioitu puujalkahuumori vanhene koskaan.

Kuvat: Aleksi Tikkala
Edellinen referenssi
Seuraava referenssi