Siili

Helsinki
toimitilasuunnittelu

Suunnittelun lähtökohtana oli luoda hauska ja leikkisän visuaalinen ilme Siilin uusille tiloille

Ilmeen tuli näyttää Siililtä, ilmentää dynaamisen porukan yhteishenkeä, inspiroida ja antaa ajatusten lentää. Toimitilojen ilme luotiin rinta rinnan Siilin uuden brändi-ilmeen kanssa.

Lopputuloksena syntyi yhtenäinen ja viimeistelty toimistotila, jossa kiinnitettiin erityistä huomiota äänen hallintaan, väri- ja materiaalimaailmaan sekä pohja layoutin suunnitteluun. Suunnittelussa panostettiin tilojen toiminnallisuuteen henkilöstöä kuunnellen sekä varmistaen tilojen käyttömahdollisuus myös henkilömäärän kasvaessa.