Palvelukeskus

Helsinki
työympäristö, graafinen tilailme

Muutto uusiin tiloihin yhdessä brändiuudistuksen kanssa loi tarpeen uudelle tilailmeelle.

Sisäistä brändiä haluttiin rakentaa tuomalla näkyväksi Palvelukeskuksen asiakaspalvelutilanteita ja arkea. Informatiivisten ja hauskojen kuvitusten haluttiin vaikuttavan positiivisesti työilmapiiriin, työntekijöiden ammatti-identiteettiin ja työmotivaatioon. Tilojen keskelle luotiin tilava kahvio ihmisten levähdys- ja kohtaamispaikaksi.