Tulevaisuuden toimisto historiallisessa miljöössä 

Lähtökohta

Arkkitehtonisesti ainutlaatuinen Tampellan vanha tehdasrakennus jokinäkymineen tarjosi upeat puitteet Futuricen uusille toimitiloille. Suunnittelun tavoitteena oli kehittää työympäristöä osana innovatiivista yrityskulttuuria ja luoda työntekoon inspiroivat olosuhteet, jotka toimivat samalla rekrytointivalttina ja lisäävät työhyvinvointia. Uudella konseptilla haluttiin tuoda esiin yrityksen brändiä, edelläkävijyyttä ja rohkeutta tehdä asiat omalla tavalla, paikallisuutta korostaen.

Mitä tehtiin?

Suunnittelu lähti liikkeelle henkilökunnan osallistamisella suunnitteluprosessiin työpajojen avulla. Työpajoissa kerätyn aineiston pohjalta tunnistettiin tarve joustaville työskentelytiloille, joissa erilaiset työnteon tavat olisi huomioitu ja jotka kannustaisivat innovatiivisuuten. Uusien tilojen haluttiin tukevan yrityksen ydinarvoja: luottamusta, läpinäkyvyyttä, jatkuvaa kehitystä ja välittämistä. Keskusteluun ja ad hoc -tapaamisiin ohjaavassa monitilatoimistossa työntekijöiden persoonallisuus saa tulla esille ja tilaratkaisuja pystyy muokkaamaan kokemuksen kautta paremmiksi. Laaja kahvila- ja tapahtumatila esiintymislavoineen luo puitteita rennolle työskentelykulttuurille, kohtaamisille ja työssä viihtymiselle.

Loft-henkisen leikkisä Futu-bistro toivottaa tervetulleeksi niin työntekijät kuin Futuricen asiakkaatkin.

Lopputulos

Rune & Berg suunnitteli Futuricelle tilat, joissa yhdistyvät uskottavuus ja leikkisyys ja joissa on mahdollistettu monipuoliset työskentelytavat. Tilojen muotokieli on rentoa ja loft-henkistä. Toimiston sydän muodostuu kahdella kiintokalusteella rajatusta tilasta. Kalusteet lisäävät tilan viihtyisyyttä ja niiden design tukee Futuricen brändiä. Suunnittelussa on erityisesti huomioitu tilojen ergonomia ja työpisteiden vaihtuvuus.

Kuvat: Aleksi Tikkala
Edellinen referenssi
Seuraava referenssi