”Luo kulttuuri, jolla saat ne työntekijät, jotka haluat” – kolmannessa RB Talksissa paneuduttiin yrityskulttuurin anatomiaan

RB Talks on tapahtumasarja toimistollemme tärkeistä aiheista. Kolmannessa aamiaistilaisuudessa käytiin läpi voittavan yrityskulttuurin rakennustarvikkeita ja sitä, miten kulttuuri jalostetaan merkitykselliseksi työntekijäkokemukseksi.

Yrityskulttuuri on keino päästä tavoitteeseen

Rune & Bergin slogan on ”carpe humanus – keskitymme ihmiseen”. Tapahtuman alussa Rune & Bergin copywriter Terhi Isokuortti kertoi tarinan Ernest Shackletonin Jäämerelle jumiin jäänestä retkikunnasta. Retkikunta selvisi kaksi vuotta hyisissä olosuhteissa, koska heidän johtajansa ymmärsi keskittyä ylläpitämään miestensä motivaatiota ja ryhmähenkeä. Yhdessä rakennettu kulttuuri tarjosi elintärkeää suojaa olosuhteiden ollessa haastavat.

Samaa ymmärrystä edellytetään myös tämän päivän johtajilta. Yrityskulttuuri määrittää, onko työyhteisö itsensä suurin voimavara vai pahin painolasti. Yrityskulttuurin muodostuminen voimaksi ja kilpailueduksi vaatii kuitenkin tietoista ja päämäärätietoista johtamista. Työntekijät elävät yrityskulttuuria todeksi. Siksi yksi yrityskulttuurin tärkeimmistä ilmenemismuodoista on työntekijäkokemus – se, miten työntekijä näkee ja kokee työnantajansa.

Tapahtumaa luotsanneet Rune & Berg Designin johtavat suunnittelijat Sara Tuohkumpu ja Sini Ala-Nikula kävivät läpi case-esimerkkien avulla yrityskulttuurin ja työntekijäkokemuksen suhdetta sekä muutosjohtamisen merkitystä molempien kehittämisessä: kulttuurin kehittäminen on jatkuva prosessi, jota on mahdollista ohjata tiedostavalla muutosjohtamisella. Jotta jokainen työntekijä pystyy omassa arjessaan toimimaan itsenäisesti ja edistämään yhteisiä päämääriä, on organisaation tavoitteiden oltava kaikille selvät.

YK:n päivänä järjestetty yrityskulttuuriaamu keräsi Rune & Bergin toimiston täyteen eri alojen ammattilaisia. Seuraava RB Talks järjestetään 6. helmikuuta. Erityisesti kiinteistökehityksen ammattilaisille suunnatussa aamupäivässä työstetään yhdessä tulevaisuusskenaariota kiinteistöalan tulevaisuuden suunnasta.