Positiivinen yrityskulttuuri ja ainutlaatuinen asiakaskokemus oivaltavan muotoilun avulla.

Rune & Berg Design on merkityksellisen kokemuksen suunnitteluun ja kehittämiseen erikoistunut suunnittelutoimisto. Työmme perustuu asiakkaan kuunteluun ja kumppanuuteen, aina asiakasyrityksen strategian ja loppukäyttäjän ymmärtämisestä visuaalisesti oivaltavaan lopputulemaan.

Merkityksellinen kokemus syntyy positiivisista elämyksistä, onnistumisen tunteesta, odotusten täyttymisestä tai jopa ylittymisestä. Yrityksen sisällä merkityksellinen kokemus muodostuu yrityskulttuurin ja työntekijäkokemuksen ympärille heijastuen edelleen asiakasrajapinnassa tapahtuvaan asiakaskokemukseen. Yrityskulttuurin ja asiakaskokemuksen välinen vuorovaikutus muodostaa saumattoman kokonaisuuden yritysjohdon, työntekijöiden ja asiakkaiden välille.

Yrityskulttuurin kehittämisessä fokuksemme on aina työntekijäkokemuksessa, jotta se tukisi parhaalla mahdollisella tavalla yrityksen strategisia tavoitteita. Onnistuaksemme tässä tavoitteessa on ensiarvoisen tärkeää, että työntekijät ovat aidosti mukana kehityshankkeessa. Autamme asiakasta muutoksen läpiviennissä projektin alusta loppuun.

Lähestymme asiakaskokemusta ja yrityskulttuuria brändi- ja designstrategian sekä visuaalisen identiteetin keinoin. Nämä keinot antavat laajuutta ja syvyyttä johtaa ja kehittää yrityksen strategiaa, kilpailukykyä ja työnantajamielikuvaa sekä tutkia tämän kaiken onnistumista.

Meidän erikoisosaamisalaamme on se, henkilökohtainen kokemus muodostuu positiivisella tavalla merkitykselliseksi – käsinkosketeltavaksi.

Brändi

Brändin johtaminen on systemaattista johdon visioon ja yrityksen tavoitteisiin perustuvaa työtä.

Lue lisää

Strateginen design

Strategisella designilla määritetään yrityksen visuaalista identiteettiä, se on suoraa jatkumoa brändialustan luomiselle.

Lue lisää

Visuaalinen identiteetti

Palveluprosessimme lopputuloksena muodostuva vahva ja oivaltava visuaalinen identiteetti on tehokkaimpia tapoja tehdä yritys tunnetuksi ja parantaa asiakaskokemusta eri kanavissa.

Lue lisää

close

Brändi

Brändin johtaminen on systemaattista johdon visioon ja yrityksen tavoitteisiin perustuvaa työtä.

Brändialusta toimii ohjenuorana yrityksen kaikille markkinointiponnisteluille, aina strategisesta kysymyksestä ”miten rakentaa brändistä haluttava kohderyhmien silmissä” huolelliseen implementointiin ”miten brändilupaus onnistutaan lunastamaan asiakaskokemuksessa” asti. Brändialustan rooli on varmistaa, että ratkaisu, jonka asiakkaalle toteutamme luo arvoa pitkällä tähtäimellä, vahvistaen brändiä haluttuun suuntaan.

Brändistrategia on avain merkitykselliseen asiakaskokemukseen ja tulosta luovaan yrityskulttuuriin. Onnistunut brändialustan kiteytys tuo erottuvuutta ja kirkkaan fokuksen yrityksen liiketoimintaan.

Uskomme, että brändi on kokonaisvaltainen kokemus. Vahva brändi on kohderyhmälleen merkityksellinen, erottuva ja uskottava.

Esimerkkejä tämän vaiheen yhteistyöstä asiakkaidemme kanssa ovat brändin uudelleenpositiointistrategia suhteessa kilpailijoihin, brändiresonanssitutkimukset ja brändin ytimen kiteytystä fasilitoivat workshopit.

close

Designstrategia

Designstrategialla määritetään yrityksen visuaalista identiteettiä, se on suoraa jatkumoa brändialustan luomiselle. Brändistrategialla määritetään, mitä visuaalisella identiteetillä halutaan viestiä. Strategisen designin avulla puolestaan ohjataan, mistä osa-alueista ja elementeistä yrityksen visuaalinen identiteetti rakentuu. Sillä määritetään kaiken näkyvän suunnittelua toiminnallisuutta unohtamatta.

Designstrategia on pitkän tähtäimen suunnittelua, jolla parhaimmillaan ohjataan paitsi tekemistä myös projektinhallintaa – se auttaa johtamaan kokemusta läpi asiakaspolun. Designstrategia toimii yrityksen luovan johtajan tiekarttana huomioiden kaikki asiakas- ja työntekijäkosketuspisteet. Kosketuspisteillä tarkoitetaan asiakkaan ja työntekijän näkökulmasta konkreettisia palveluelementtejä, kuten fyysisiä tiloja, virtuaalisia käyttöliittymiä tai kohtaamisia ihmisten välillä.

Designstrategia on välttämätön työkalu mieleenpainuvan asiakaskokemuksen ja vahvan yrityskulttuurin luomisessa. Se huomioi asiakkaan tarpeet ja auttaa yritystä erottautumaan. Strategisen designin avulla yrityksen arvot ja tavoitteet tuodaan näkyväksi osaksi yrityksesi arkea.

close

Visuaalinen identiteetti

Olemme visuaalisten identiteettien asiantuntijoita. Vahva ja oivaltava visuaalinen identiteetti on tehokkaimpia tapoja tehdä yritys tunnetuksi ja parantaa asiakaskokemusta eri kanavissa. Se auttaa luomaan merkityksellisen kokemuksen, joka vahvistaa ja tukee haluttuja mielikuvia.

Visuaalinen identiteetti tähtää aina samaan kuin yrityksen kaupalliset päämäärät ja tukee näitä tavoitteita. Laadukas ja mieleenpainuva lopputulos edellyttää hyviä ideoita, ei loputonta budjettia.

Vahva visuaalinen identiteetti lujittaa yrityskulttuuria ja auttaa viestimään haluttuja strategisia päämääriä. Sen avulla tehdään kokonaisvaltainen vaikutus ja ohjataan käyttäytymään uudella tavalla.

Syvennymme identiteetin rakentamiseen kokonaiskonseptin näkökulmasta mm. tila- ja graafisen suunnittelun keinoin aina painotuotteiden suunnittelusta kokonaisvaltaisen tilakokemuksen luomiseen.

Brändistrategialla määritetään, mitä visuaalisella identiteetillä halutaan viestiä. Strategisen designin avulla ohjataan, mistä osa-alueista ja elementeistä yrityksen visuaalinen identiteetti rakentuu. Visuaalinen identiteetti herättää brändin eloon – näkyväksi ja koettavaksi.

asiakkaitamme